Op de studiedag met als slogan "Meer trainers beter opleiden", zijn zaterdag 1.500 trainers aanwezig, van wie de helft een diploma behaalde aan de Vlaamse Trainersschool (VTS). Een vierde heeft een bachelor- of masterdiploma LO en de rest geen sportspecifiek diploma. Van de 53.000 Vlaamse trainers is veertig procent gekwalificeerd, zestig procent heeft dus geen sportspecifieke opleiding gevolgd. "Er is met andere woorden een hele weg af te leggen, al reikt VTS jaarlijks 4.000 diploma's uit, een verdubbeling ten opzicht van de voorbije jaren," aldus Galle. Volgens Galle moeten trainers meer doorstromen naar hogere niveau's en wordt meer ingezet op permanente bijscholing en competentie-ontwikkeling. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) benadrukte dat er nood blijft aan een verdere professionalisering van zowel amateur- als proftrainers. Hij wees erop dat de verdere uitbouw van de Vlaamse Trainerschool één van de prioriteiten is in het Topsportactieplan 3. "Want elke trainer is een basis voor een goede prestatie van atleten." IOC-voorzitter Jacques Rogge wees op de gevaren van illegaal gokken, pleitte voor een nauwe samenwerking met de overheid in de strijd tegen doping en drukte zijn bezorgdheid uit over de daling van fysieke activiteit bij jongeren. (NAJ)

Op de studiedag met als slogan "Meer trainers beter opleiden", zijn zaterdag 1.500 trainers aanwezig, van wie de helft een diploma behaalde aan de Vlaamse Trainersschool (VTS). Een vierde heeft een bachelor- of masterdiploma LO en de rest geen sportspecifiek diploma. Van de 53.000 Vlaamse trainers is veertig procent gekwalificeerd, zestig procent heeft dus geen sportspecifieke opleiding gevolgd. "Er is met andere woorden een hele weg af te leggen, al reikt VTS jaarlijks 4.000 diploma's uit, een verdubbeling ten opzicht van de voorbije jaren," aldus Galle. Volgens Galle moeten trainers meer doorstromen naar hogere niveau's en wordt meer ingezet op permanente bijscholing en competentie-ontwikkeling. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) benadrukte dat er nood blijft aan een verdere professionalisering van zowel amateur- als proftrainers. Hij wees erop dat de verdere uitbouw van de Vlaamse Trainerschool één van de prioriteiten is in het Topsportactieplan 3. "Want elke trainer is een basis voor een goede prestatie van atleten." IOC-voorzitter Jacques Rogge wees op de gevaren van illegaal gokken, pleitte voor een nauwe samenwerking met de overheid in de strijd tegen doping en drukte zijn bezorgdheid uit over de daling van fysieke activiteit bij jongeren. (NAJ)