In 2014 ging het nog om 46,8 procent positieve beslissingen, het jaar voordien 29,4 procent. Het gaat om de beslissingen ten gronde, dus zonder de cijfers voor meervoudige asielaanvragen na een eerdere weigering. Vorig jaar kregen 8.122 dossiers een gunstige beslissing, goed voor 10.783 asielzoekers en de minderjarige kinderen die hen vergezelden. In de helft van de positieve beslissingen (50,5 procent) kreeg de asielzoeker een volwaardige bescherming met de vluchtelingenstatus. Dat statuut wordt toegekend aan personen die hun land van herkomst verlaten omdat ze er vervolgd worden wegens hun ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging, of die tot een bepaalde sociale groep behoren. Een tweede groep, 10,2 procent, kreeg subsidiaire bescherming. Zij lopen een reëel risico op ernstige schade bij een eventuele terugkeer. Eind vorig jaar meldde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reeds dat er in 2015 35.476 asielaanvragen waren. Het gaat om een verdubbeling (+106,1%) tegenover het jaar voordien. Vooral in de tweede jaarhelft was er een stijging. Het merendeel van de asielzoekers komt uit conflictgebied: 21,8 procent van de asielzoekers komt uit Irak, 21,3 procent uit Syrië en 20 procent uit Afghanistan. (Belga)

In 2014 ging het nog om 46,8 procent positieve beslissingen, het jaar voordien 29,4 procent. Het gaat om de beslissingen ten gronde, dus zonder de cijfers voor meervoudige asielaanvragen na een eerdere weigering. Vorig jaar kregen 8.122 dossiers een gunstige beslissing, goed voor 10.783 asielzoekers en de minderjarige kinderen die hen vergezelden. In de helft van de positieve beslissingen (50,5 procent) kreeg de asielzoeker een volwaardige bescherming met de vluchtelingenstatus. Dat statuut wordt toegekend aan personen die hun land van herkomst verlaten omdat ze er vervolgd worden wegens hun ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging, of die tot een bepaalde sociale groep behoren. Een tweede groep, 10,2 procent, kreeg subsidiaire bescherming. Zij lopen een reëel risico op ernstige schade bij een eventuele terugkeer. Eind vorig jaar meldde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reeds dat er in 2015 35.476 asielaanvragen waren. Het gaat om een verdubbeling (+106,1%) tegenover het jaar voordien. Vooral in de tweede jaarhelft was er een stijging. Het merendeel van de asielzoekers komt uit conflictgebied: 21,8 procent van de asielzoekers komt uit Irak, 21,3 procent uit Syrië en 20 procent uit Afghanistan. (Belga)