De werkgroepen zullen maandag, woensdag en vrijdag bijeen komen. Ze zullen diverse onderwerpen belichten, zoals de NOTAM (de instructies die de piloten krijgen), de statistieken over overtredingen van de geluidsnormen, het uitstel van het opstijgen, de Kanaalroute, ... De Brusselse regering zal zelf nog enkele punten toevoegen, verklaarde minister-president Rudi Vervoort. Geert Bourgeois wees erop dat er nog een groot verschil in visie is tussen de verschillende regeringen. Hij vindt het belangrijk dat alles op tafel komt en besproken kan worden. Na die drie weken is het dan aan de verschillende regeringen om tot een akkoord te komen. Het besef is groot dat de periode van 60 dagen, die gekocht is met het tweede Vlaamse belangenconflict en de bevriezing van de inning van de boetes door de Brusselse regering, erg kort is om tot een oplossing te komen. Maar voor minister Bellot moet gestreefd worden naar een aantal oplossingen op korte en middellange termijn. (Belga)

De werkgroepen zullen maandag, woensdag en vrijdag bijeen komen. Ze zullen diverse onderwerpen belichten, zoals de NOTAM (de instructies die de piloten krijgen), de statistieken over overtredingen van de geluidsnormen, het uitstel van het opstijgen, de Kanaalroute, ... De Brusselse regering zal zelf nog enkele punten toevoegen, verklaarde minister-president Rudi Vervoort. Geert Bourgeois wees erop dat er nog een groot verschil in visie is tussen de verschillende regeringen. Hij vindt het belangrijk dat alles op tafel komt en besproken kan worden. Na die drie weken is het dan aan de verschillende regeringen om tot een akkoord te komen. Het besef is groot dat de periode van 60 dagen, die gekocht is met het tweede Vlaamse belangenconflict en de bevriezing van de inning van de boetes door de Brusselse regering, erg kort is om tot een oplossing te komen. Maar voor minister Bellot moet gestreefd worden naar een aantal oplossingen op korte en middellange termijn. (Belga)