"Naast de aanwervingen krijgen binnen het korps ook twee politiemensen een specifieke opleiding als intercultureel bemiddelaar", aldus het stadsbestuur. "Ook de cel jeugd en gezin wordt versterkt, met de bedoeling om in een vroeg stadium jongeren in een problematische opvoedingssituatie te begeleiden en op die manier te verhinderen dat ze in de delinquentie terechtkomen." Er komt in Zele ook een overlastmanager. "Die zal een overlastcel aansturen, waar de zonechef, de burgemeesters en schepen van Preventie van Zele en Berlare deel van uitmaken." Die overlastmanager moet ook overleggen met de onderwijswereld, het jeugdwerk en de welzijnssector. Eerder werd al beslist om de Kloosterstraat, in de uitgaansbuurt, in de weekends en 's nachts af te sluiten voor verkeer. In Zele is er ook camerabewaking en een systeem van gemeentelijke administratieve sancties (Gas). Op 1 september wordt een politieraad samengeroepen rond de overlastproblematiek en binnenkort komt het thema ook aan bod in de veiligheidsraad met de procureur des Konings. (OSN)

"Naast de aanwervingen krijgen binnen het korps ook twee politiemensen een specifieke opleiding als intercultureel bemiddelaar", aldus het stadsbestuur. "Ook de cel jeugd en gezin wordt versterkt, met de bedoeling om in een vroeg stadium jongeren in een problematische opvoedingssituatie te begeleiden en op die manier te verhinderen dat ze in de delinquentie terechtkomen." Er komt in Zele ook een overlastmanager. "Die zal een overlastcel aansturen, waar de zonechef, de burgemeesters en schepen van Preventie van Zele en Berlare deel van uitmaken." Die overlastmanager moet ook overleggen met de onderwijswereld, het jeugdwerk en de welzijnssector. Eerder werd al beslist om de Kloosterstraat, in de uitgaansbuurt, in de weekends en 's nachts af te sluiten voor verkeer. In Zele is er ook camerabewaking en een systeem van gemeentelijke administratieve sancties (Gas). Op 1 september wordt een politieraad samengeroepen rond de overlastproblematiek en binnenkort komt het thema ook aan bod in de veiligheidsraad met de procureur des Konings. (OSN)