De gemeenteraad van Zelzate komt donderdag samen om de veiligheid van de gemeente te bespreken. De extra vergadering komt er nadat een Chirogroep zondag aangevallen werd door een bende jongeren. Een jongeman kreeg daarbij een messteek in de arm.

Open VLD-gemeenteraadslid Frank Bruggeman pleit voor een harde aanpak. Hij ijvert voor zekerheid in opvolging van de processen-verbaal door het parket en een bestraffing van overtreders. Bovendien moet er volgens hem nultolerantie komen voor criminele feiten en een samenscholingsverbod na 22 uur op openbare plaatsen.

Bruggeman eist voorts meer politiecontrole op straat, een fuif- en straatverbod voor gekende criminelen, het inzetten van camera's en de oprichting van een gemeenteraadscommissie om te bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden.

Niet alle jeugd straffen

Burgemeester Freddy De Vilder (SP.A) ziet het eisenpakket niet zitten. Met de voorgestelde maatregelen wordt volgens hem de Zelzaatse jeugd het slachtoffer, terwijl de daders gestraft moeten worden. De Vilder wil geen overhaaste maatregelen treffen die populair zijn bij de mensen, maar vraagt een deskundige aanpak op hoger niveau. Hiervoor wil hij samenwerken met de verschillende politiezones en de procureur van het Meetjesland.

Jammer genoeg klinkt dat eenvoudiger dan het is. De jongerenbende, die zo'n twintig kernleden telt, terroriseert nu al meer dan drie jaar het Meetjesland. De politiezones Meetjesland Centrum en de zone Puyenbroeck - waar Zelzate onder valt - vaardigden al eerder een fuifverbod uit. Wettelijk mochten ze de jongeren echter niet aanhouden zolang ze de orde niet verstoorden of daar voorbereidingen voor troffen.

Extra instrumenten

Het alternatief voor een fuifverbod is dat de politie op elke fuif een leger honden en agenten inzet. Dat is bij de fuif in Zelzate gebeurd, maar de amokmakers kwamen de volgende dag gewapend terug. Zonechef Geeraert vraagt extra instrumenten om de bende aan te pakken. De leden zijn immers bekend bij zowel politie als gemeentebestuur, maar beide kunnen nauwelijks optreden.

De Gentse procureur des Konings Johan Sabbe zegt in Het Nieuwsblad dat dergelijke extra middelen er niet echt zijn. Wel benadrukt hij dat de zaak in Zelzate bijzonder ernstig wordt genomen. De minderjarige dader is voor drie maanden naar een gesloten instelling in Mol gestuurd. De anderen konden niet met zekerheid worden gelinkt aan strafbare feiten en moesten worden vrijgelaten.

Stille mars

Op Facebook bestaat al enkele maanden een pagina tegen de criminaliteit in Zelzate. Daarop wordt nu opgeroepen om donderdag een stille mars te houden tegen zinloos geweld in de gemeente.

De gemeenteraad van Zelzate komt donderdag samen om de veiligheid van de gemeente te bespreken. De extra vergadering komt er nadat een Chirogroep zondag aangevallen werd door een bende jongeren. Een jongeman kreeg daarbij een messteek in de arm. Open VLD-gemeenteraadslid Frank Bruggeman pleit voor een harde aanpak. Hij ijvert voor zekerheid in opvolging van de processen-verbaal door het parket en een bestraffing van overtreders. Bovendien moet er volgens hem nultolerantie komen voor criminele feiten en een samenscholingsverbod na 22 uur op openbare plaatsen. Bruggeman eist voorts meer politiecontrole op straat, een fuif- en straatverbod voor gekende criminelen, het inzetten van camera's en de oprichting van een gemeenteraadscommissie om te bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden. Niet alle jeugd straffen Burgemeester Freddy De Vilder (SP.A) ziet het eisenpakket niet zitten. Met de voorgestelde maatregelen wordt volgens hem de Zelzaatse jeugd het slachtoffer, terwijl de daders gestraft moeten worden. De Vilder wil geen overhaaste maatregelen treffen die populair zijn bij de mensen, maar vraagt een deskundige aanpak op hoger niveau. Hiervoor wil hij samenwerken met de verschillende politiezones en de procureur van het Meetjesland. Jammer genoeg klinkt dat eenvoudiger dan het is. De jongerenbende, die zo'n twintig kernleden telt, terroriseert nu al meer dan drie jaar het Meetjesland. De politiezones Meetjesland Centrum en de zone Puyenbroeck - waar Zelzate onder valt - vaardigden al eerder een fuifverbod uit. Wettelijk mochten ze de jongeren echter niet aanhouden zolang ze de orde niet verstoorden of daar voorbereidingen voor troffen. Extra instrumenten Het alternatief voor een fuifverbod is dat de politie op elke fuif een leger honden en agenten inzet. Dat is bij de fuif in Zelzate gebeurd, maar de amokmakers kwamen de volgende dag gewapend terug. Zonechef Geeraert vraagt extra instrumenten om de bende aan te pakken. De leden zijn immers bekend bij zowel politie als gemeentebestuur, maar beide kunnen nauwelijks optreden. De Gentse procureur des Konings Johan Sabbe zegt in Het Nieuwsblad dat dergelijke extra middelen er niet echt zijn. Wel benadrukt hij dat de zaak in Zelzate bijzonder ernstig wordt genomen. De minderjarige dader is voor drie maanden naar een gesloten instelling in Mol gestuurd. De anderen konden niet met zekerheid worden gelinkt aan strafbare feiten en moesten worden vrijgelaten. Stille mars Op Facebook bestaat al enkele maanden een pagina tegen de criminaliteit in Zelzate. Daarop wordt nu opgeroepen om donderdag een stille mars te houden tegen zinloos geweld in de gemeente.