Dit overbruggingsrecht komt bovenop de compensatiepremie van 1.500 euro die de Vlaamse regering al voorzag. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige, kunnen de uitkering aanvragen, maar de som van hun pensioen en overbruggingsrecht wordt geplafonneerd op 1.614 euro. Hetzelfde geldt voor wie een uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgt. In totaal zullen bijna 30.000 zelfstandigen in bijberoep van de maatregel kunnen genieten. "Zij die in aanmerking komen, kunnen nu al hun aanvraag doen bij hun socialeverzekeringsfonds", luidt het in de krant. (Belga)

Dit overbruggingsrecht komt bovenop de compensatiepremie van 1.500 euro die de Vlaamse regering al voorzag. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige, kunnen de uitkering aanvragen, maar de som van hun pensioen en overbruggingsrecht wordt geplafonneerd op 1.614 euro. Hetzelfde geldt voor wie een uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgt. In totaal zullen bijna 30.000 zelfstandigen in bijberoep van de maatregel kunnen genieten. "Zij die in aanmerking komen, kunnen nu al hun aanvraag doen bij hun socialeverzekeringsfonds", luidt het in de krant. (Belga)