In 2011 waren er 2.645 faillissementen in Brussel, een record, en dit jaar zijn er al 1.010. De bedragen die de Belgische staat telkens misloopt, zijn volgens Quirynen "gigantisch". "Je zou ervan achterover vallen. Wij zijn vaak verbaasd hoelang de fiscus, maar vooral de RSZ, stilzit, soms jarenlang, terwijl de schulden van een firma oplopen tot honderdduizenden, zelfs miljoenen euro's. Dat is nochtans overheidsgeld. Dat moet veranderen." Quirynen pleit voor het afschaffen van de verjaring. "Er zijn nog landen die geen verjaring kennen. Die kijken alleen of het dossier binnen 'een redelijke termijn' is afgehandeld. Of het onderzoek en de procedure niet hebben stilgelegen. Dat is veel minder statisch dan een verjaringstermijn die vastligt. Want een verjaring hangt meestal af van toevalligheden." Walter Quirynen vindt dat we in België veel te laks zijn bij de oprichting van bedrijven. "Als iemand bij de griffie van de handelsrechtbank documenten afgeeft over een bedrijf, gebeurt dat zonder identiteitscontrole. De griffie weet niet eens of de persoon wel is wie hij beweert te zijn. Ook niet of het adres van het bedrijf wel bestaat. Je kan laten publiceren wat je wil. Dat is de kiem van het fraudeprobleem. We zijn al firma's tegengekomen die gevestigd waren op braakliggend terrein, op het adres van een vredegerecht en zelfs op het adres van de gevangenis van Rome! Dat kan allemaal in ons land. Ongelofelijk, anno 2012.'" (DWM)

In 2011 waren er 2.645 faillissementen in Brussel, een record, en dit jaar zijn er al 1.010. De bedragen die de Belgische staat telkens misloopt, zijn volgens Quirynen "gigantisch". "Je zou ervan achterover vallen. Wij zijn vaak verbaasd hoelang de fiscus, maar vooral de RSZ, stilzit, soms jarenlang, terwijl de schulden van een firma oplopen tot honderdduizenden, zelfs miljoenen euro's. Dat is nochtans overheidsgeld. Dat moet veranderen." Quirynen pleit voor het afschaffen van de verjaring. "Er zijn nog landen die geen verjaring kennen. Die kijken alleen of het dossier binnen 'een redelijke termijn' is afgehandeld. Of het onderzoek en de procedure niet hebben stilgelegen. Dat is veel minder statisch dan een verjaringstermijn die vastligt. Want een verjaring hangt meestal af van toevalligheden." Walter Quirynen vindt dat we in België veel te laks zijn bij de oprichting van bedrijven. "Als iemand bij de griffie van de handelsrechtbank documenten afgeeft over een bedrijf, gebeurt dat zonder identiteitscontrole. De griffie weet niet eens of de persoon wel is wie hij beweert te zijn. Ook niet of het adres van het bedrijf wel bestaat. Je kan laten publiceren wat je wil. Dat is de kiem van het fraudeprobleem. We zijn al firma's tegengekomen die gevestigd waren op braakliggend terrein, op het adres van een vredegerecht en zelfs op het adres van de gevangenis van Rome! Dat kan allemaal in ons land. Ongelofelijk, anno 2012.'" (DWM)