Als ­gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof komt er een publieksbevraging over de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. Het Hof oordeelde dit voorjaar dat de levensduurverlenging van de kerncentrales in 2015 illegaal was. Er was vooraf een milieu-effecten­rapport (MER) ­nodig om de twee ­centrales tien jaar langer open te kunnen houden. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de betrokken wet. Om de energiebevoorrading te verzekeren, kwam er een overgangsperiode tot eind 2022, waarin er een MER-rapport moest worden opgesteld over de levensduur­verlenging van de twee centrales, inclusief inspraak over de grenzen heen.

De vorige regering heeft het MER-rapport toevertrouwd aan het nucleaire onderzoeks­centrum SCK CEN. De administratie is al begonnen met de publieks­bevraging voor te bereiden. Aanvankelijk was ervan uitgegaan dat behalve de ­Belgen alleen de inwoners van de buurlanden Nederland en Duitsland in aanmerking kwamen. Maar de administratie gaat veel verder: alle inwoners van de omringende landen in een straal van 1.000 kilometer zullen hun zeg kunnen doen. De overheidsdienst Milieu heeft alle landen in die straal geïnformeerd dat België een publieksbevraging organiseert over de ­levensduurverlenging van de twee kerncentrales.

Zweden, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Denemarken en Ierland hebben al gereageerd dat ze geïnteresseerd zijn. Hun opmerkingen kunnen, maar moeten geen aanleiding geven tot aanpassingen in het MER-rapport. Zeker in Duitsland is het verzet ­tegen de Belgische kern­centrales erg levendig. De milieu-effecten moeten dit jaar nog beoordeeld worden, de grensoverschrijdende ­publieks­bevraging is voor volgend jaar, zodat er in 2022 tijd over is om de wet aan te passen.

Als ­gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof komt er een publieksbevraging over de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. Het Hof oordeelde dit voorjaar dat de levensduurverlenging van de kerncentrales in 2015 illegaal was. Er was vooraf een milieu-effecten­rapport (MER) ­nodig om de twee ­centrales tien jaar langer open te kunnen houden. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de betrokken wet. Om de energiebevoorrading te verzekeren, kwam er een overgangsperiode tot eind 2022, waarin er een MER-rapport moest worden opgesteld over de levensduur­verlenging van de twee centrales, inclusief inspraak over de grenzen heen. De vorige regering heeft het MER-rapport toevertrouwd aan het nucleaire onderzoeks­centrum SCK CEN. De administratie is al begonnen met de publieks­bevraging voor te bereiden. Aanvankelijk was ervan uitgegaan dat behalve de ­Belgen alleen de inwoners van de buurlanden Nederland en Duitsland in aanmerking kwamen. Maar de administratie gaat veel verder: alle inwoners van de omringende landen in een straal van 1.000 kilometer zullen hun zeg kunnen doen. De overheidsdienst Milieu heeft alle landen in die straal geïnformeerd dat België een publieksbevraging organiseert over de ­levensduurverlenging van de twee kerncentrales. Zweden, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Denemarken en Ierland hebben al gereageerd dat ze geïnteresseerd zijn. Hun opmerkingen kunnen, maar moeten geen aanleiding geven tot aanpassingen in het MER-rapport. Zeker in Duitsland is het verzet ­tegen de Belgische kern­centrales erg levendig. De milieu-effecten moeten dit jaar nog beoordeeld worden, de grensoverschrijdende ­publieks­bevraging is voor volgend jaar, zodat er in 2022 tijd over is om de wet aan te passen.