Stop it Now! werd de voorbije maanden 481 keer gecontacteerd. De grootste groep was bezorgd over zichzelf: ongeveer de helft gaf aan met pedofiele gevoelens te worstelen, bijna 1 op 3 was bezorgd over het bekijken van misbruikbeelden van minderjarigen en gaf aan hulp te willen voor het probleem. De medewerkers boden aan deze personen informatie, advies en ondersteuning geboden. Ook werden 60 personen doorverwezen voor een langduriger behandeltraject. Van hen zijn 25 personen zijn met zekerheid aan een traject gestart. Honderdvijftien personen contacteerden de hulplijn bovendien omdat ze zich zorgen maakten over iemand in de sociale omgeving. Hiervan waren de meeste contacten dichte naasten, zoals partners, familieleden en vrienden. Ook een dertigtal betrokken professionals vonden de weg. "De lancering van Stop it Now! was geen evidente beleidskeuze. Het eerste werkingsjaar toont evenwel aan dat er nood is aan een preventief luik voor het bestaande therapeutische aanbod naar seksuele daders. Het is duidelijk dat we met deze volledig anonieme hulplijn de drempel naar behandeling verlaagd hebben", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Het verheugt me dat het Stop it Now! al na een jaar een prominente rol speelt in het voorkomen van seksueel kindermisbruik door hulpverleners en hun cliënten bij te staan met concrete raad." De hulplijn blikt ook vooruit naar de toekomst. Zo onderzoeken de verantwoordelijken of een chatfunctie zinvol kan zijn, aangezien meer dan de helft van de mensen die contact opneemt dat via e-mail doet. Daarnaast werd Stop it Now! regelmatig geconfronteerd met mensen die misbruikbeelden van minderjarigen hadden bekeken. Daarom plant de hulplijn de ontwikkeling van een online zelfhulpmodule, die de doelgroep ondersteuning moet bieden maar ook de drempel moet verlagen om hulp te zoeken. (Belga)

Stop it Now! werd de voorbije maanden 481 keer gecontacteerd. De grootste groep was bezorgd over zichzelf: ongeveer de helft gaf aan met pedofiele gevoelens te worstelen, bijna 1 op 3 was bezorgd over het bekijken van misbruikbeelden van minderjarigen en gaf aan hulp te willen voor het probleem. De medewerkers boden aan deze personen informatie, advies en ondersteuning geboden. Ook werden 60 personen doorverwezen voor een langduriger behandeltraject. Van hen zijn 25 personen zijn met zekerheid aan een traject gestart. Honderdvijftien personen contacteerden de hulplijn bovendien omdat ze zich zorgen maakten over iemand in de sociale omgeving. Hiervan waren de meeste contacten dichte naasten, zoals partners, familieleden en vrienden. Ook een dertigtal betrokken professionals vonden de weg. "De lancering van Stop it Now! was geen evidente beleidskeuze. Het eerste werkingsjaar toont evenwel aan dat er nood is aan een preventief luik voor het bestaande therapeutische aanbod naar seksuele daders. Het is duidelijk dat we met deze volledig anonieme hulplijn de drempel naar behandeling verlaagd hebben", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Het verheugt me dat het Stop it Now! al na een jaar een prominente rol speelt in het voorkomen van seksueel kindermisbruik door hulpverleners en hun cliënten bij te staan met concrete raad." De hulplijn blikt ook vooruit naar de toekomst. Zo onderzoeken de verantwoordelijken of een chatfunctie zinvol kan zijn, aangezien meer dan de helft van de mensen die contact opneemt dat via e-mail doet. Daarnaast werd Stop it Now! regelmatig geconfronteerd met mensen die misbruikbeelden van minderjarigen hadden bekeken. Daarom plant de hulplijn de ontwikkeling van een online zelfhulpmodule, die de doelgroep ondersteuning moet bieden maar ook de drempel moet verlagen om hulp te zoeken. (Belga)