Bedoeling is de regio een aantrekkelijker, efficiënter en duurzamer imago te geven. Volgens minister-president Olivier Paasch was de naamsverandering een noodzaak. "De relatief lage geboortecijfers en de vergrijzing maken dat er niet genoeg mankracht meer is om de werknemers te vervangen die met pensioen gaan. We moeten dus een beroep doen op immigratie, voornamelijk uit de aangrenzende regio's. Bovendien zijn ook investeringen en de komst van bedrijven belangrijke factoren voor onze toekomst." (Belga)

Bedoeling is de regio een aantrekkelijker, efficiënter en duurzamer imago te geven. Volgens minister-president Olivier Paasch was de naamsverandering een noodzaak. "De relatief lage geboortecijfers en de vergrijzing maken dat er niet genoeg mankracht meer is om de werknemers te vervangen die met pensioen gaan. We moeten dus een beroep doen op immigratie, voornamelijk uit de aangrenzende regio's. Bovendien zijn ook investeringen en de komst van bedrijven belangrijke factoren voor onze toekomst." (Belga)