Met de zesde staatshervorming kwam de werking van PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) over naar Vlaanderen. Maar het bestaande PWA-systeem was aan hervorming toe. Zo zijn er volgens minister Muyters momenteel 7.300 PWA'ers in Vlaanderen, van wie er 3.800 al meer dan 10 jaar PWAer zijn. "Het is dus niet echt een activerende maatregel", aldus minister Muyters. Daar wil de N-VA-minister met het wijkwerken iets aan doen. Omdat voor sommige langdurig werklozen de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te groot is, wil hij die groep mensen via het wijkwerken helpen in hun traject naar werk. Dat wijkwerk is een beperkt aantal uren in een laagdrempelige en begeleide werkomgeving. De wijkwerker zelf krijgt voor die uren een beperkte vergoeding bovenop zijn werkloosheidsuitkering. Voor het soort taken dat de wijkwerker mag doen, gebruikt Muyters de bestaande PWA-lijst, al wil hij die wel op enkele punten laten bijsturen. Een periode van wijkwerk is in principe zes maanden (1 keer verlengbaar met zes maanden). Nadien zou de wijkwerker in staat moeten zijn om de volgende stap naar werk te zetten, bijvoorbeeld een stage of een opleiding. Voor de 3.800 PWA'ers die al langer dan 10 jaar PWA-werk doen wordt een uitzondering gemaakt. "Maar het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen te versterken en hen een plaats te geven in het normale economische circuit", aldus Muyters. De VDAB zal het systeem sturen en bedoeling is om van start te gaan op 1 juli 2017. (Belga)

Met de zesde staatshervorming kwam de werking van PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) over naar Vlaanderen. Maar het bestaande PWA-systeem was aan hervorming toe. Zo zijn er volgens minister Muyters momenteel 7.300 PWA'ers in Vlaanderen, van wie er 3.800 al meer dan 10 jaar PWAer zijn. "Het is dus niet echt een activerende maatregel", aldus minister Muyters. Daar wil de N-VA-minister met het wijkwerken iets aan doen. Omdat voor sommige langdurig werklozen de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te groot is, wil hij die groep mensen via het wijkwerken helpen in hun traject naar werk. Dat wijkwerk is een beperkt aantal uren in een laagdrempelige en begeleide werkomgeving. De wijkwerker zelf krijgt voor die uren een beperkte vergoeding bovenop zijn werkloosheidsuitkering. Voor het soort taken dat de wijkwerker mag doen, gebruikt Muyters de bestaande PWA-lijst, al wil hij die wel op enkele punten laten bijsturen. Een periode van wijkwerk is in principe zes maanden (1 keer verlengbaar met zes maanden). Nadien zou de wijkwerker in staat moeten zijn om de volgende stap naar werk te zetten, bijvoorbeeld een stage of een opleiding. Voor de 3.800 PWA'ers die al langer dan 10 jaar PWA-werk doen wordt een uitzondering gemaakt. "Maar het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen te versterken en hen een plaats te geven in het normale economische circuit", aldus Muyters. De VDAB zal het systeem sturen en bedoeling is om van start te gaan op 1 juli 2017. (Belga)