Nederland en Vlaanderen sloten in 2005 verschillende verdragen over de Westerschelde. Die moest dieper worden, om grotere schepen makkelijker van en naar de Antwerpse haven te laten varen. Voorts werden er afspraken gemaakt over de veiligheid tegen overstromingen en het versterken van de natuur rond de rivierdelta. Een van de afspraken was dat Vlaanderen de Prosperpolder zou onder water zetten, Nederland zou hetzelfde doen met de Koningin Hedwigepolder. Maar gezonde poldergrond teruggeven aan het water ligt in Zeeland zeer gevoelig. Het verdrag had in 2008 in werking moeten treden, maar Nederland talmde en wilde eerst alternatieven onderzoeken. De zaak bracht Nederland in conflict met Vlaanderen en de Europese Unie. Eind 2012 besliste de Nederlandse regering om toch over te gaan tot ontpoldering. In Zeeland blijft het protest echter bestaan. Volgens NOS.nl hoopt fractieleider van de Partij voor Zeeland Johan Robesin dat de Zeeuwen massaal protest aantekenen. (Belga)

Nederland en Vlaanderen sloten in 2005 verschillende verdragen over de Westerschelde. Die moest dieper worden, om grotere schepen makkelijker van en naar de Antwerpse haven te laten varen. Voorts werden er afspraken gemaakt over de veiligheid tegen overstromingen en het versterken van de natuur rond de rivierdelta. Een van de afspraken was dat Vlaanderen de Prosperpolder zou onder water zetten, Nederland zou hetzelfde doen met de Koningin Hedwigepolder. Maar gezonde poldergrond teruggeven aan het water ligt in Zeeland zeer gevoelig. Het verdrag had in 2008 in werking moeten treden, maar Nederland talmde en wilde eerst alternatieven onderzoeken. De zaak bracht Nederland in conflict met Vlaanderen en de Europese Unie. Eind 2012 besliste de Nederlandse regering om toch over te gaan tot ontpoldering. In Zeeland blijft het protest echter bestaan. Volgens NOS.nl hoopt fractieleider van de Partij voor Zeeland Johan Robesin dat de Zeeuwen massaal protest aantekenen. (Belga)