De brief van Yüksel dateert van 30 september 2011. Dat hij op minder dan twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen gelekt wordt, lijkt geen toeval. Volgens de Gentse CD&V-lijsttrekker is er evenwel niets aan de hand. "Ik vraag niet om in een bepaalde richting tussen te komen, enkel om de zaak te bekijken", zegt hij in de krant. Gevraagd naar een reactie zegt de woordvoerder van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans dat de zaak voor het parlement verjaard is. De verjaringstermijn bedraagt 30 dagen, te tellen vanaf het versturen van de brief in september vorig jaar. Inhoudelijk mogen Peumans en de diensten van het parlement niet reageren. Dat is voorbehouden aan de deontologische commissie van het Vlaamse halfrond. Die kan echter alleen maar aan de slag op basis van een concrete klacht. De termijn daarvoor is dus al verstreken, maar, zo specificeert Peumans' woordvoerder, een nieuwe klacht kan nog altijd als de betrokken persoon nu zou merken dat hij of zij rechtstreeks nadeel van Yüksels demarche heeft ondervonden of als er beïnvloeding is gebeurd. (JDH)

De brief van Yüksel dateert van 30 september 2011. Dat hij op minder dan twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen gelekt wordt, lijkt geen toeval. Volgens de Gentse CD&V-lijsttrekker is er evenwel niets aan de hand. "Ik vraag niet om in een bepaalde richting tussen te komen, enkel om de zaak te bekijken", zegt hij in de krant. Gevraagd naar een reactie zegt de woordvoerder van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans dat de zaak voor het parlement verjaard is. De verjaringstermijn bedraagt 30 dagen, te tellen vanaf het versturen van de brief in september vorig jaar. Inhoudelijk mogen Peumans en de diensten van het parlement niet reageren. Dat is voorbehouden aan de deontologische commissie van het Vlaamse halfrond. Die kan echter alleen maar aan de slag op basis van een concrete klacht. De termijn daarvoor is dus al verstreken, maar, zo specificeert Peumans' woordvoerder, een nieuwe klacht kan nog altijd als de betrokken persoon nu zou merken dat hij of zij rechtstreeks nadeel van Yüksels demarche heeft ondervonden of als er beïnvloeding is gebeurd. (JDH)