Het rapport kwam er naar aanleiding van de zaak Jozef Chovanec. De Slovaakse zakenman overleed eind februari 2018 in een ziekenhuis nadat hij enkele dagen eerder hardhandig was aangepakt in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Vorig jaar lekten in de pers videobeelden van die arrestatie uit. Daarop is te zien hoe de 38-jarige Chovanec in bedwang wordt gehouden door de agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de politieagenten lachen en één van hen zelfs een Hitlergroet maakt. De beelden veroorzaakten heel wat verontwaardiging. Er kwam een gerechtelijk onderzoek en een intern politieonderzoek naar de zaak. Ook het Comité P, het orgaan dat toezicht houdt op de politiediensten, startte een onderzoek. Een eerste rapport kwam er vorig jaar al en focuste vooral op de informatiedoorstroming. In een rapport dat maandag gepubliceerd werd, gaat de aandacht vooral naar leiderschap en integriteit bij de luchtvaartpolitie. "In het huidige onderzoek kwam naar boven dat het ontoereikend leiderschap en beleid veel prominenter aanwezig was dan problemen in verband met integriteit", luidt het in een mededeling van het Comité P, dat onder meer verwijst naar "de onderlinge interne relaties". De gemelde problemen deden zich hoofdzakelijk voor bij de luchtvaartpolitie in Brussel Nationaal en in zekere mate ook bij de luchtvaartpolitie Gosselies. "Alleszins blijkt het wel een zaak te zijn van een minderheid in de organisatie, die niettemin de dagelijkse realiteit van de andere medewerkers vergalt." En nog: "Het jarenlang ontbreken aan leiderschap en een (integriteits)beleid heeft tot gevolg dat de federale politie 'blind' vaart op het vlak van het voorkomen, detecteren, aanpakken en monitoren van integriteitsproblemen binnen de luchtvaartpolitie." "Er is veel te weinig gedaan op leidinggevend niveau. De mensen op de verschillende niveaus spraken een andere taal", zei Kathleen Stinckens, voorzitster van het Comité P, daarover in Terzake. "Het is heel lang heel slecht geweest, maar er is een kentering", voegde ze er aan toe. Volgens Stinckens waait er een frisse wind door de politiekorpsen op de luchthavens sinds er een nieuwe directeur is aangesteld. Die heeft werk gemaakt van actieplannen om de problemen aan te pakken. "Het is belangrijk dat die plannen op elkaar afgestemd en uitgevoerd worden", merkt Stinckens op. Het Comité P formuleerde alvast 17 aanbevelingen, zowel wat de structuur en de organisatie van de luchtvaartpolitie betreft, de interne controle en het klachtenmanagement. Maar ook over de professionele uitvoering van de politietaken en het integer gedrag, beleidsontwikkeling, controlemaatregelen, leiderschap, rekrutering en selectie, alsook vorming, training en opleiding. Het rapport is gebaseerd op 91 interviews gedaan met medewerkers van verschillende niveaus. Het is de bedoeling dat werking nu verder opgevolgd zal worden en dat er binnen negen maanden een nieuwe stand van zaken wordt opgemaakt. (Belga)

Het rapport kwam er naar aanleiding van de zaak Jozef Chovanec. De Slovaakse zakenman overleed eind februari 2018 in een ziekenhuis nadat hij enkele dagen eerder hardhandig was aangepakt in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Vorig jaar lekten in de pers videobeelden van die arrestatie uit. Daarop is te zien hoe de 38-jarige Chovanec in bedwang wordt gehouden door de agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de politieagenten lachen en één van hen zelfs een Hitlergroet maakt. De beelden veroorzaakten heel wat verontwaardiging. Er kwam een gerechtelijk onderzoek en een intern politieonderzoek naar de zaak. Ook het Comité P, het orgaan dat toezicht houdt op de politiediensten, startte een onderzoek. Een eerste rapport kwam er vorig jaar al en focuste vooral op de informatiedoorstroming. In een rapport dat maandag gepubliceerd werd, gaat de aandacht vooral naar leiderschap en integriteit bij de luchtvaartpolitie. "In het huidige onderzoek kwam naar boven dat het ontoereikend leiderschap en beleid veel prominenter aanwezig was dan problemen in verband met integriteit", luidt het in een mededeling van het Comité P, dat onder meer verwijst naar "de onderlinge interne relaties". De gemelde problemen deden zich hoofdzakelijk voor bij de luchtvaartpolitie in Brussel Nationaal en in zekere mate ook bij de luchtvaartpolitie Gosselies. "Alleszins blijkt het wel een zaak te zijn van een minderheid in de organisatie, die niettemin de dagelijkse realiteit van de andere medewerkers vergalt." En nog: "Het jarenlang ontbreken aan leiderschap en een (integriteits)beleid heeft tot gevolg dat de federale politie 'blind' vaart op het vlak van het voorkomen, detecteren, aanpakken en monitoren van integriteitsproblemen binnen de luchtvaartpolitie." "Er is veel te weinig gedaan op leidinggevend niveau. De mensen op de verschillende niveaus spraken een andere taal", zei Kathleen Stinckens, voorzitster van het Comité P, daarover in Terzake. "Het is heel lang heel slecht geweest, maar er is een kentering", voegde ze er aan toe. Volgens Stinckens waait er een frisse wind door de politiekorpsen op de luchthavens sinds er een nieuwe directeur is aangesteld. Die heeft werk gemaakt van actieplannen om de problemen aan te pakken. "Het is belangrijk dat die plannen op elkaar afgestemd en uitgevoerd worden", merkt Stinckens op. Het Comité P formuleerde alvast 17 aanbevelingen, zowel wat de structuur en de organisatie van de luchtvaartpolitie betreft, de interne controle en het klachtenmanagement. Maar ook over de professionele uitvoering van de politietaken en het integer gedrag, beleidsontwikkeling, controlemaatregelen, leiderschap, rekrutering en selectie, alsook vorming, training en opleiding. Het rapport is gebaseerd op 91 interviews gedaan met medewerkers van verschillende niveaus. Het is de bedoeling dat werking nu verder opgevolgd zal worden en dat er binnen negen maanden een nieuwe stand van zaken wordt opgemaakt. (Belga)