Het Laatste Nieuws berichtte dinsdagavond over een tweede politieverslag, dat 55 minuten na het eerste verslag werd geschreven en gedetailleerder ingaat op de feiten. Daaruit blijkt onder meer dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam, aldus de krant. In het VRT-programma Terzake kwam het nieuws ook ter sprake in een debat tussen N-VA-fractieleider Peter De Roover en Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Er is nu gebleken dat er een tweede, omstandiger politierapport was, en dat het parket meteen op de hoogte was van het filmpje. Dan is het natuurlijk heel sterk dat het parket op geen enkel moment, niettegenstaande de wettelijke verplichting, de hiërarchische overheid op de hoogte heeft gebracht van het feit: hier is iets gaande", aldus De Roover. Van Hecke stelde op zijn beurt vast dat er ook voor justitie nog heel veel vragen overblijven die een vervolg moeten krijgen. "Als het parket vaststelt dat een politieagent gedrag vertoont dat onaanvaardbaar is, en een Hitlergroet is dat, dan moet hij dat melden aan de hiërarchie. Dat is niet gebeurd. Op verschillende momenten is de kans gemist om de hiërarchie op hoogte te brengen", zei het Kamerlid. (Belga)

Het Laatste Nieuws berichtte dinsdagavond over een tweede politieverslag, dat 55 minuten na het eerste verslag werd geschreven en gedetailleerder ingaat op de feiten. Daaruit blijkt onder meer dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam, aldus de krant. In het VRT-programma Terzake kwam het nieuws ook ter sprake in een debat tussen N-VA-fractieleider Peter De Roover en Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Er is nu gebleken dat er een tweede, omstandiger politierapport was, en dat het parket meteen op de hoogte was van het filmpje. Dan is het natuurlijk heel sterk dat het parket op geen enkel moment, niettegenstaande de wettelijke verplichting, de hiërarchische overheid op de hoogte heeft gebracht van het feit: hier is iets gaande", aldus De Roover. Van Hecke stelde op zijn beurt vast dat er ook voor justitie nog heel veel vragen overblijven die een vervolg moeten krijgen. "Als het parket vaststelt dat een politieagent gedrag vertoont dat onaanvaardbaar is, en een Hitlergroet is dat, dan moet hij dat melden aan de hiërarchie. Dat is niet gebeurd. Op verschillende momenten is de kans gemist om de hiërarchie op hoogte te brengen", zei het Kamerlid. (Belga)