In de Kamercommissie Justitie is de bespreking van start gegaan van verschillende wetsvoorstellen die een register van gerechtelijke experten invoeren, alsook een statuut van beëdigde vertaler, tolk of vertaler-tolk. Vandaag stond een reeks hoorzittingen op het programma, waarvoor ook de Antwerpse procureur-generaal was uitgenodigd. Momenteel organiseren hoven en rechtbanken op eerder informele manier het gebruik van experten. Ze zijn met zowat 5.000, legde secretaris-generaal Etienne Claes van het Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen van België uit. Zekerheid over dat cijfer is er evenwel niet. Er zijn immers geen statistieken voorhanden. Al jaren vraagt de gerechtelijke wereld om wetgevende initiatieven om de activiteiten van de experten beter te organiseren. De wetsvoorstellen proberen daar een mouw aan te passen. Een belangrijk probleem blijkt evenwel de betaling. De barema's van de FOD Justitie lijken niet meer aangepast. Het betalingssysteem dateert dan weer van het "stenen tijdperk", vond Ulg-professor Philippe Boxho. Gevolg is dat de betalingstermijnen erg lang uitvallen en dat sommige betalingen niet worden gehonoreerd. Afgaande op de verklaringen van Liégeois, dreigt de situatie er niet op de te zullen verbeteren. De voorzitter van de FOD Justitie heeft het college onlangs laten weten dat zijn departement vanaf juni de betaling van de expertenhonoraria onderbreekt. Het resultaat is dat het gerecht wordt geconfronteerd met ontmoedigde experten, die niet meer voor hem wil werken of die de kwaliteit van hun werk doen dalen tot het niveau van hun honoraria. Dat heeft soms verregaande gevolgen: een recent dossier leidde tot een vrijlating voor het Hof van Assisen omdat geen beroep werd gedaan op een wetsdokter, legde de procureur-generaal uit. In de teksten ontbreekt volgens hem een belangrijke schakel, namelijk het budgettaire luik. En zolang dat niet geregeld is, dreigen de teksten een contraproductief effect te hebben. (Belga)

In de Kamercommissie Justitie is de bespreking van start gegaan van verschillende wetsvoorstellen die een register van gerechtelijke experten invoeren, alsook een statuut van beëdigde vertaler, tolk of vertaler-tolk. Vandaag stond een reeks hoorzittingen op het programma, waarvoor ook de Antwerpse procureur-generaal was uitgenodigd. Momenteel organiseren hoven en rechtbanken op eerder informele manier het gebruik van experten. Ze zijn met zowat 5.000, legde secretaris-generaal Etienne Claes van het Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen van België uit. Zekerheid over dat cijfer is er evenwel niet. Er zijn immers geen statistieken voorhanden. Al jaren vraagt de gerechtelijke wereld om wetgevende initiatieven om de activiteiten van de experten beter te organiseren. De wetsvoorstellen proberen daar een mouw aan te passen. Een belangrijk probleem blijkt evenwel de betaling. De barema's van de FOD Justitie lijken niet meer aangepast. Het betalingssysteem dateert dan weer van het "stenen tijdperk", vond Ulg-professor Philippe Boxho. Gevolg is dat de betalingstermijnen erg lang uitvallen en dat sommige betalingen niet worden gehonoreerd. Afgaande op de verklaringen van Liégeois, dreigt de situatie er niet op de te zullen verbeteren. De voorzitter van de FOD Justitie heeft het college onlangs laten weten dat zijn departement vanaf juni de betaling van de expertenhonoraria onderbreekt. Het resultaat is dat het gerecht wordt geconfronteerd met ontmoedigde experten, die niet meer voor hem wil werken of die de kwaliteit van hun werk doen dalen tot het niveau van hun honoraria. Dat heeft soms verregaande gevolgen: een recent dossier leidde tot een vrijlating voor het Hof van Assisen omdat geen beroep werd gedaan op een wetsdokter, legde de procureur-generaal uit. In de teksten ontbreekt volgens hem een belangrijke schakel, namelijk het budgettaire luik. En zolang dat niet geregeld is, dreigen de teksten een contraproductief effect te hebben. (Belga)