Albert II trad aan in het jaar dat België met de Sint-Michielsakkoorden een federale staat werd en zijn twintig jaar durende koningschap viel samen met de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen, zo schetste Leterme op de VRT. Dat proces verliep af en toe moeilijk. "De koning is ook een persoon, met ideeën, doordrongen van plichtsbesef, die België ziet in een bepaalde context en een bepaalde inhoud eraan geeft. Dat er niet altijd op een niet-neutrale manier over wordt gecommuniceerd, lijkt me logisch, dat er nu en dan momenten zijn dat persoonlijke inschatting, visie en gedrevenheid ook speelt", aldus Leterme. Leterme vestigde ook de aandacht op de "elementen van continuïteit" die de toespraak van Albert II woensdag bevatte. De oud-premier onderstreepte daarbij dat de koning aangaf dat zijn keuze is ingebed in het respect voor de instellingen, dat hij het volle vertrouwen geeft aan zijn opvolger en de bevolking een eresaluut gaf. (Belga)

Albert II trad aan in het jaar dat België met de Sint-Michielsakkoorden een federale staat werd en zijn twintig jaar durende koningschap viel samen met de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen, zo schetste Leterme op de VRT. Dat proces verliep af en toe moeilijk. "De koning is ook een persoon, met ideeën, doordrongen van plichtsbesef, die België ziet in een bepaalde context en een bepaalde inhoud eraan geeft. Dat er niet altijd op een niet-neutrale manier over wordt gecommuniceerd, lijkt me logisch, dat er nu en dan momenten zijn dat persoonlijke inschatting, visie en gedrevenheid ook speelt", aldus Leterme. Leterme vestigde ook de aandacht op de "elementen van continuïteit" die de toespraak van Albert II woensdag bevatte. De oud-premier onderstreepte daarbij dat de koning aangaf dat zijn keuze is ingebed in het respect voor de instellingen, dat hij het volle vertrouwen geeft aan zijn opvolger en de bevolking een eresaluut gaf. (Belga)