De oorsprong van het geschil is al enkele jaren oud. In 2013 en 2014 werden de films "Parker" en "Scary Movie 5" zonder toestemming van Constantin Film Verleih, de houder van de gebruiksrechten in Duitsland, geüpload op het videoplatform YouTube, waar ze tienduizenden keren zijn bekeken. Constantin Film Verleih eiste daarop van YouTube en moedermaatschappij Google een reeks gegevens over elk van de gebruikers die deze werken hadden geüpload. Beide vennootschappen weigerden die informatie door te spelen, in het bijzonder de e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen. De rechters in Luxemburg moesten nagaan hoe het begrip "adressen" in de bevoegde Europese regels moet worden geïnterpreteerd. Ze komen tot de slotsom dat het in dit concrete geval niet slaat op het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker en het IP-adres dat is gebruikt om de bestanden te uploaden of het IP-adres dat is gebruikt bij de laatste toegang van deze gebruiker tot zijn gebruikersaccount. Wel hebben lidstaten de mogelijkheid om de houders van intellectuele-eigendomsrechten ruimere rechten op informatie toe te kennen, mits een juist evenwicht tussen de verschillende grondrechten wordt verzekerd en het evenredigheidsbeginsel wordt gerespecteerd. (Belga)

De oorsprong van het geschil is al enkele jaren oud. In 2013 en 2014 werden de films "Parker" en "Scary Movie 5" zonder toestemming van Constantin Film Verleih, de houder van de gebruiksrechten in Duitsland, geüpload op het videoplatform YouTube, waar ze tienduizenden keren zijn bekeken. Constantin Film Verleih eiste daarop van YouTube en moedermaatschappij Google een reeks gegevens over elk van de gebruikers die deze werken hadden geüpload. Beide vennootschappen weigerden die informatie door te spelen, in het bijzonder de e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen. De rechters in Luxemburg moesten nagaan hoe het begrip "adressen" in de bevoegde Europese regels moet worden geïnterpreteerd. Ze komen tot de slotsom dat het in dit concrete geval niet slaat op het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker en het IP-adres dat is gebruikt om de bestanden te uploaden of het IP-adres dat is gebruikt bij de laatste toegang van deze gebruiker tot zijn gebruikersaccount. Wel hebben lidstaten de mogelijkheid om de houders van intellectuele-eigendomsrechten ruimere rechten op informatie toe te kennen, mits een juist evenwicht tussen de verschillende grondrechten wordt verzekerd en het evenredigheidsbeginsel wordt gerespecteerd. (Belga)