De passage via het Grondwetsartikel was een van de pistes die de Raad van State zelf naar voren had geschoven om een mouw te passen aan zijn forse kritiek op de bijzondere klimaatwet. Groenen, socialisten en DéFI kondigden meteen aan een voorstel in te dienen om het bewuste artikel aan te passen. De voormalige coalitiepartners N-VA, CD&V, MR en Open Vld zijn tegen die piste gekant. Daardoor heeft de Grondwetsherziening wellicht geen kans op slagen. Daarvoor is immers een tweederdemeerderheid nodig en die wordt niet gehaald indien de vier 'Zweedse' partijen tegenstemmen. En zoals de sterren nu staan, is de kans klein dat het bewuste artikel voor herziening vatbaar wordt verklaard om tijdens de volgende legislatuur te kunnen aanpassen. In een mededeling roept Youth for Climate de parlementsleden op alsnog de weg van de 7bis te bewandelen. "Politici vragen ons al wekenlang om ons protest 'concreet' te maken. Ze zeggen vragende partij te zijn voor concrete zaken die ze kunnen doen, wel ziehier: TEKEN 7bis", luidt het. "Wij zijn uw huidig en vooral toekomstig draagvlak en we vragen u 1 ding: stel geen hele generatie jongeren teleur, stop onze toekomst op het spel te zetten, neem de moeilijke maar dappere beslissing, kies voor onze toekomst en stem 7bis. Volg uw geweten, niet uw partijlijn". (Belga)

De passage via het Grondwetsartikel was een van de pistes die de Raad van State zelf naar voren had geschoven om een mouw te passen aan zijn forse kritiek op de bijzondere klimaatwet. Groenen, socialisten en DéFI kondigden meteen aan een voorstel in te dienen om het bewuste artikel aan te passen. De voormalige coalitiepartners N-VA, CD&V, MR en Open Vld zijn tegen die piste gekant. Daardoor heeft de Grondwetsherziening wellicht geen kans op slagen. Daarvoor is immers een tweederdemeerderheid nodig en die wordt niet gehaald indien de vier 'Zweedse' partijen tegenstemmen. En zoals de sterren nu staan, is de kans klein dat het bewuste artikel voor herziening vatbaar wordt verklaard om tijdens de volgende legislatuur te kunnen aanpassen. In een mededeling roept Youth for Climate de parlementsleden op alsnog de weg van de 7bis te bewandelen. "Politici vragen ons al wekenlang om ons protest 'concreet' te maken. Ze zeggen vragende partij te zijn voor concrete zaken die ze kunnen doen, wel ziehier: TEKEN 7bis", luidt het. "Wij zijn uw huidig en vooral toekomstig draagvlak en we vragen u 1 ding: stel geen hele generatie jongeren teleur, stop onze toekomst op het spel te zetten, neem de moeilijke maar dappere beslissing, kies voor onze toekomst en stem 7bis. Volg uw geweten, niet uw partijlijn". (Belga)