De recent afgesloten Green Deal van de Europese Unie is volgens YFC en de experten een goede stap in de richting, maar een stap die België niet dreigt te nemen. Binnen de Green Deal is er bijvoorbeeld een ambitieuze biodiversiteitsstrategie op tafel gelegd, die de doelstelling formuleert om 30 procent van het grondgebied om te zetten in beschermde natuur. "Het overal teruggeven van grote hoeveelheden landoppervlakte aan de vrije natuur is minstens zo urgent als het verminderen van de opwarming van de aarde", stelt Leo Van Broeck. YFC en de experten vragen de nieuwe federale regering een omslag tot te stand brengen op het gebied van landgebruik, stadsplanning en infrastructuur. Het woonbeleid moet verstandiger gevoerd worden en tegelijkertijd duurzamer en betaalbaar worden. Een optie daarbij is om de salariswagen te vervangen door een salariswoning op een goede locatie. Het uitbannen van fossiele brandstoffen, het verminderen van de voetafdruk van de landbouw en duurzame mobiliteit, met inbegrip van de snelle voltooiing van het GEN-netwerk, behoren ook tot de voorstellen. Het volledige verslag is terug te vinden op www.klimaatpanel.be. (Belga)

De recent afgesloten Green Deal van de Europese Unie is volgens YFC en de experten een goede stap in de richting, maar een stap die België niet dreigt te nemen. Binnen de Green Deal is er bijvoorbeeld een ambitieuze biodiversiteitsstrategie op tafel gelegd, die de doelstelling formuleert om 30 procent van het grondgebied om te zetten in beschermde natuur. "Het overal teruggeven van grote hoeveelheden landoppervlakte aan de vrije natuur is minstens zo urgent als het verminderen van de opwarming van de aarde", stelt Leo Van Broeck. YFC en de experten vragen de nieuwe federale regering een omslag tot te stand brengen op het gebied van landgebruik, stadsplanning en infrastructuur. Het woonbeleid moet verstandiger gevoerd worden en tegelijkertijd duurzamer en betaalbaar worden. Een optie daarbij is om de salariswagen te vervangen door een salariswoning op een goede locatie. Het uitbannen van fossiele brandstoffen, het verminderen van de voetafdruk van de landbouw en duurzame mobiliteit, met inbegrip van de snelle voltooiing van het GEN-netwerk, behoren ook tot de voorstellen. Het volledige verslag is terug te vinden op www.klimaatpanel.be. (Belga)