WWF wil dat er gestart wordt met een uitfasering van de fiscale gunstregeling voor salariswagens door de terugbetaling van brandstofkosten voor privéverplaatsingen onmiddellijk te stoppen en door de verloning met wagens stop te zetten ten laatste tegen 2030, met aandacht voor het loon van de werknemers die er nu van gebruik maken. Daarnaast moeten volgens WWF alle bedrijfswagens emissievrij gemaakt worden tegen 2023 en moet de terugbetaling van de professionele diesel en andere subsidies voor vervuiling stopgezet worden. (Belga)

WWF wil dat er gestart wordt met een uitfasering van de fiscale gunstregeling voor salariswagens door de terugbetaling van brandstofkosten voor privéverplaatsingen onmiddellijk te stoppen en door de verloning met wagens stop te zetten ten laatste tegen 2030, met aandacht voor het loon van de werknemers die er nu van gebruik maken. Daarnaast moeten volgens WWF alle bedrijfswagens emissievrij gemaakt worden tegen 2023 en moet de terugbetaling van de professionele diesel en andere subsidies voor vervuiling stopgezet worden. (Belga)