In de bevraging wordt volgens het WWF ook nauwelijks verwezen naar wat er in de kladversie van het Nationaal Plan staat, maar wordt vooral de nadruk gelegd op wat de burger kan doen. De bedoeling van de publieksconsultatie zou echter zijn om de voorgestelde maatregelen in het plan van de vier ministers te evalueren, maar daar is nu nauwelijks ruimte voor. Ook werd de bevraging na maanden vertraging pas gelanceerd, en was het voorbereidingsproces de afgelopen maanden 'in een mysterieuze sluier gehuld'.

Volgens WWF was er geen communicatie naar de stakeholders, en werd de oorspronkelijke publicatiedatum om onduidelijke reden uitgesteld tot één week na de verkiezingen. Het WWF herinnert er nog aan dat de eerste versie van het Nationaal Plan onlangs nog gebuisd werd door de European Climate Foundation, en dat er dus nog wel wat werk nodig is om het plan voldoende ambitieus te maken. Het moet volgens WWF ook meer worden dan een compilatie van maatregelen van de vier regeringen. De tweede herwerkte en finale versie van het plan moet in december ingediend worden bij de Europese Commissie.

De milieuorganisatie roept burgers nu op om massaal te reageren op deze publieksbevraging via www.nationaalenergieklimaatplan.be en bijkomende bedenkingen en suggesties door te sturen naar nekp@enquete.belgium.be. 'We roepen de vier bevoegde ministers en de respectievelijke regeringen van lopende zaken op om de bezorgdheden van de burger rond klimaat serieus te nemen en de suggesties van de burgers, samen met de opmerkingen van de Europese Commissie, te verwerken in een robuust en ambitieus nationaal klimaat- en energieplan dat België op weg zet om de opgelopen achterstand in klimaatbeleid in te halen en ons land voorbereidt op een koolstofneutrale maatschappij vóór 2050', klinkt het.

Ontslagnemend federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) laat in een reactie weten dat het energiepact en het Nationaal Klimaat- en Energieplan complementair zijn en dezelfde doelstellingen nastreven, waaronder een koolstofarme samenleving. De minister is wel tevreden dat het WWF oproept om de bevraging massaal in te vullen. 'De mobilisatie van burgers en overheden in dit land is de sleutel voor het succes van de energietransitie', klinkt het.

In de bevraging wordt volgens het WWF ook nauwelijks verwezen naar wat er in de kladversie van het Nationaal Plan staat, maar wordt vooral de nadruk gelegd op wat de burger kan doen. De bedoeling van de publieksconsultatie zou echter zijn om de voorgestelde maatregelen in het plan van de vier ministers te evalueren, maar daar is nu nauwelijks ruimte voor. Ook werd de bevraging na maanden vertraging pas gelanceerd, en was het voorbereidingsproces de afgelopen maanden 'in een mysterieuze sluier gehuld'. Volgens WWF was er geen communicatie naar de stakeholders, en werd de oorspronkelijke publicatiedatum om onduidelijke reden uitgesteld tot één week na de verkiezingen. Het WWF herinnert er nog aan dat de eerste versie van het Nationaal Plan onlangs nog gebuisd werd door de European Climate Foundation, en dat er dus nog wel wat werk nodig is om het plan voldoende ambitieus te maken. Het moet volgens WWF ook meer worden dan een compilatie van maatregelen van de vier regeringen. De tweede herwerkte en finale versie van het plan moet in december ingediend worden bij de Europese Commissie. De milieuorganisatie roept burgers nu op om massaal te reageren op deze publieksbevraging via www.nationaalenergieklimaatplan.be en bijkomende bedenkingen en suggesties door te sturen naar nekp@enquete.belgium.be. 'We roepen de vier bevoegde ministers en de respectievelijke regeringen van lopende zaken op om de bezorgdheden van de burger rond klimaat serieus te nemen en de suggesties van de burgers, samen met de opmerkingen van de Europese Commissie, te verwerken in een robuust en ambitieus nationaal klimaat- en energieplan dat België op weg zet om de opgelopen achterstand in klimaatbeleid in te halen en ons land voorbereidt op een koolstofneutrale maatschappij vóór 2050', klinkt het. Ontslagnemend federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) laat in een reactie weten dat het energiepact en het Nationaal Klimaat- en Energieplan complementair zijn en dezelfde doelstellingen nastreven, waaronder een koolstofarme samenleving. De minister is wel tevreden dat het WWF oproept om de bevraging massaal in te vullen. 'De mobilisatie van burgers en overheden in dit land is de sleutel voor het succes van de energietransitie', klinkt het.