België is een land zonder veel ambitie op vlak van klimaat- en energiebeleid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Europese lidstaten, uitgevoerd in opdracht van CAN Europe (Climate Action Network). België staat op de 16e plaats.

Ook wat betreft de bestaande doelstellingen doet ons land het niet goed. Voor broeikasgassen moet België in het jaar 2020 zijn emissies met 15 procent laten dalen tegenover 1990. 'Maar we zien dat de uitstoot de laatste jaren weer stijgt. Ook de doelstelling van 13 procent hernieuwbare energie tegen 2020 halen we niet. Op 1,5 jaar van de deadline halen we slechts 8,7 procent', aldus de organisaties.

Volgens 11.11.11 en WWF ontlopen de federale en deelstaatregeringen niet alleen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de Belg vandaag, maar ook ten opzichte van de toekomstige generaties en gemeenschappen die getroffen worden door de klimaatverandering.

België is een land zonder veel ambitie op vlak van klimaat- en energiebeleid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Europese lidstaten, uitgevoerd in opdracht van CAN Europe (Climate Action Network). België staat op de 16e plaats. Ook wat betreft de bestaande doelstellingen doet ons land het niet goed. Voor broeikasgassen moet België in het jaar 2020 zijn emissies met 15 procent laten dalen tegenover 1990. 'Maar we zien dat de uitstoot de laatste jaren weer stijgt. Ook de doelstelling van 13 procent hernieuwbare energie tegen 2020 halen we niet. Op 1,5 jaar van de deadline halen we slechts 8,7 procent', aldus de organisaties. Volgens 11.11.11 en WWF ontlopen de federale en deelstaatregeringen niet alleen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de Belg vandaag, maar ook ten opzichte van de toekomstige generaties en gemeenschappen die getroffen worden door de klimaatverandering.