Het Belgische klimaatplan moet ook de basis leggen voor grootschalig natuurherstel, wat ons de beste opties biedt om problemen aan te pakken zoals droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel, vindt WWF. Op internationaal vlak komen regeringen vanaf vrijdag bijeen in Monaco om een nieuw VN-rapport goed te keuren dat de gevolgen en risico's van dramatisch veranderende oceanen, poolgebieden en gletsjers schetst. Het rapport onderstreept volgens WWF 'de crisis waarmee we worden geconfronteerd, waarbij de klimaateffecten in omvang, frequentie en intensiteit overal aan het toenemen zijn.'

Dit nieuwe rapport is geproduceerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de VN-instantie die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering. 'Snelle en diepe verminderingen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zijn cruciaal om veel klimaatrisico's te beperken en zullen ook aanpassing eenvoudiger en effectiever maken', zegt WWF woensdag in een persmededeling. 'Pogingen om de klimaatverandering af te remmen en natuurverlies te stoppen moeten hand in hand gaan en volledig worden geïntegreerd met klimaatadaptatie.'

WWF verwacht dat dit rapport de urgentie bij regeringen overal ter wereld aanvuurt. De klimaatcrisis moet dringend bovenaan de politieke agenda komen te staan en nationale klimaatplannen moeten worden opgeschroefd tot het ambitieniveau dat we nodig hebben, zegt de organisatie nog.

Het Belgische klimaatplan moet ook de basis leggen voor grootschalig natuurherstel, wat ons de beste opties biedt om problemen aan te pakken zoals droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel, vindt WWF. Op internationaal vlak komen regeringen vanaf vrijdag bijeen in Monaco om een nieuw VN-rapport goed te keuren dat de gevolgen en risico's van dramatisch veranderende oceanen, poolgebieden en gletsjers schetst. Het rapport onderstreept volgens WWF 'de crisis waarmee we worden geconfronteerd, waarbij de klimaateffecten in omvang, frequentie en intensiteit overal aan het toenemen zijn.' Dit nieuwe rapport is geproduceerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de VN-instantie die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering. 'Snelle en diepe verminderingen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zijn cruciaal om veel klimaatrisico's te beperken en zullen ook aanpassing eenvoudiger en effectiever maken', zegt WWF woensdag in een persmededeling. 'Pogingen om de klimaatverandering af te remmen en natuurverlies te stoppen moeten hand in hand gaan en volledig worden geïntegreerd met klimaatadaptatie.' WWF verwacht dat dit rapport de urgentie bij regeringen overal ter wereld aanvuurt. De klimaatcrisis moet dringend bovenaan de politieke agenda komen te staan en nationale klimaatplannen moeten worden opgeschroefd tot het ambitieniveau dat we nodig hebben, zegt de organisatie nog.