Met de berichten rond de kersverse kandidaat-voorzitters bij de CD&V en de aandacht voor SP.A'er Conner Rousseau, is de voorzittersverkiezing bij Groen wat naar de achtergrond verdwenen. Nochtans kent Groen zaterdag als eerste Vlaamse partij een nieuwe voorzitter. Blijft dat Meyrem Almaci, die een team vormt met Gentenaar Dany Neudt? Of wordt het toch Vlaams fractieleider Björn Rzoska, die samen met de Mechelse Rina Rabau opkomt? Hun lot ligt in de handen van de militanten. Wie zaterdag in Brussel als eerste een absolute meerderheid achter zich krijgt, zal de partij minstens vijf jaar lang leiden.
...

Met de berichten rond de kersverse kandidaat-voorzitters bij de CD&V en de aandacht voor SP.A'er Conner Rousseau, is de voorzittersverkiezing bij Groen wat naar de achtergrond verdwenen. Nochtans kent Groen zaterdag als eerste Vlaamse partij een nieuwe voorzitter. Blijft dat Meyrem Almaci, die een team vormt met Gentenaar Dany Neudt? Of wordt het toch Vlaams fractieleider Björn Rzoska, die samen met de Mechelse Rina Rabau opkomt? Hun lot ligt in de handen van de militanten. Wie zaterdag in Brussel als eerste een absolute meerderheid achter zich krijgt, zal de partij minstens vijf jaar lang leiden. Gewezen voorzitter Wouter Van Besien heeft naar eigen zeggen genoten van de verkiezingscampagne. 'De debatten tussen Meyrem en Björn waren hoffelijk en open. De toehoorders konden genoeg vragen stellen en er waren geen persoonlijke aanvallen.' Volgens Van Besien, die in mei zijn parlementszetel verloor maar wel fractieleider is in de Antwerpse gemeenteraad, is het nog koffiedik kijken wie op zaterdag aan het langste eind zal trekken.Wat hebben de debatten u geleerd?Wouter Van Besien: In de twee politieke agenda's zie ik grote gelijkenissen. Meyrem en Björn onderschrijven de stelling dat we rond het sociale moeten werken. Klimaatbeleid mag bijvoorbeeld nooit leiden tot sociale uitsluiting. Ze beseffen ook dat Groen nooit een doorstart zal kunnen maken als we enkel in de steden sterk staan. Daarnaast weten ze dat onze partij moet inzetten op systeemveranderingen, niet op individuele schuldvragen of persoonlijke lifestylekeuzes. Al wordt dat laatste net iets meer gearticuleerd door Björn. Die punten klinken verdacht veel op de suggesties in uw postelectorale nota. 'Heb je poen, stem dan Groen', zo schetste u het beeld van uw partij bij heel wat kiezers. Van Besien: Ik weet niet of het naar mij is dat ze geluisterd hebben, maar dat stond inderdaad in die nota - die trouwens intern bedoeld was. Mijn standpunten werden toen al door meerdere mensen binnen Groen gedragen.Als dat beeld van Groen bij de kiezer zo hardnekkig is, heeft de partij dan niet simpelweg nood aan een nieuw gezicht zoals dat van Rzoska? Van Besien: Het wordt een gezamenlijke inspanning. Wie er ook voorzitter wordt, de andere zal nog steeds een belangrijk boegbeeld zijn. We moeten samen duidelijk maken dat de kleine gebruiker niet zal opdraaien voor de noodzakelijke omslag naar hernieuwbare energie. Dat een huurder of huiseigenaar niet alle kosten op zijn dak krijgt wanneer we de huizen klimaatneutraal willen maken. Het moet voor iedereen haalbaar zijn én we moeten er jobs mee creëren.Zo te horen zijn er maar weinig verschillen tussen Almaci en Rzoska. Is het geen overbodige strijd?Van Besien: Het is een goede zaak dat de partij in haar geheel weet waar ze naartoe wil. Groen zit niet in een crisis, hé. Maar er zijn wel degelijk verschillen, onder meer qua communicatiestijl. Meyrem is offensiever en militanter, Björn gematigder. En inhoudelijk?Van Besien: Daar schuilt het grootste verschil in de leiderschapsstijl. Een voorzitter is meer dan een soort superwoordvoerder. De interne organisatie moet goed staan en hij of zij moet bewaken dat er een strategische lijn is. Een voorzitter moet ervoor zorgen dat alle fracties zich goed voelen en een plek hebben binnen de partij. In dat opzicht doet Björn twee interessante voorstellen. Hij wil zich volop werpen op het voorzitterschap en zijn parlementszetel opgeven. Ik weet uit ervaring dat de job energie vraagt. Mensen bijeenbrengen, de relaties met middenveldorganisaties verzorgen,... dat kan je niet outsourcen. Dat vergt tijd. Wat is het andere punt van Rzoska dat u kan bekoren?Van Besien: Naar analogie van Ecolo wil Björn het covoorzitterschap invoeren. Zo is de post niet gecentreerd rond één persoon, maar komt er automatisch diversiteit. Zijn running mate, Rina Rabau, heeft een sterk profiel. Dat coöperatieve aspect past meer bij de tijdsgeest.Maar win je er ook verkiezingen mee?Van Besien: Het zou de partij sterker en opener maken. Als we kijken naar de groene partijen die het best hebben gescoord bij de laatste Europese verkiezingen, dan komen de ecologisten van Duitsland, Luxemburg en die van Wallonië in beeld. Alle drie werken ze met dat covoorzitterschap en alle drie halen ze zo'n 20 procent.Met het covoorzitterschap haalt Groen dus vlot 20 procent in 2024?Van Besien:(lacht) Er is uiteraard veel meer nodig, en 20 procent kan je op vijf jaar niet verwachten. Maar we moeten wel naar boven kijken. Elke politieke context is natuurlijk anders, maar het is heel belangrijk dat de Vlaamse groenen de Europese succesverhalen goed bekijken.Speelt het vooruitzicht van mogelijke federale regeringsdeelname mee in de verkiezing?Van Besien: Ook hier hebben beide kandidaten beloofd dat Groen haar verantwoordelijkheid zal opnemen als de paars-gele piste zou mislukken. Wij willen een federale ambitie die mijlenver hoger ligt dan die van de Vlaamse regering. Als we dezelfde spirit van het Brusselse regeerakkoord op federaal vlak zouden kunnen binnenbrengen, dan zou dat een verademing zijn. Op dit moment hou ik m'n hart vast voor een N-VA die mee de sociale zekerheid zal besturen in een moeilijk evenwicht met de PS. Stemt u voor Rzoska op zaterdag?Van Besien: Het is niet aan mij om met mijn voorkeur te staan zwaaien. Ik ga trouwens zaterdag ook nog goed luisteren naar de kandidaten. Maar op dit moment spreken de leiderschapsvoorstellen van Björn mij zeker aan.