. De Wever zei daar dat N-VA na de verkiezingen opnieuw mee wil regeren. De Vlaams-nationalisten leggen ook terug het confederalisme op tafel.

'Als je wil samenwerken, heb je bondgenoten nodig', zei Beke. 'Je kan niet de stekker uit de regering trekken en tegelijkertijd zeggen dat je graag zou willen besturen', zei Beke. 'Je kan niet zeggen: we willen besturen zonder de PS en langs de andere kant het confederalisme willen invoeren. Dt gaat niet. Ik heb enige ervaring met staatshervorming. Je hebt daar een tweederdemeerderheid voor nodig. Je hebt bondgenoten nodig aan Vlaamse en Franstalige kant. In plaats van bruggen op te blazen zoals de voorbije weken en maanden, zouden ze beter bruggen opbouwen, mochten ze echt de intentie hebben om daar iets van te maken'.

Volgens Beke heeft N-VA het zich in de communautaire ambities wel erg moeilijk gemaakt. 'Het is een beetje zoals met een hele ploeg de Mont Ventoux willen beklimmen en terzelfder tijd je eigen banden en die van je ploegmakkers leegsteken'.