"We kunnen het debat aangaan door bij de ontbinding van het parlement in mei die artikelen voor herziening vatbaar te verklaren, maar vandaag is het grondwettelijk niet mogelijk om dat te veranderen", stelde Beke. "In een tweede fase zal een nieuwe tweederdemeerderheid gezocht moeten worden om daar een andere invulling aan te geven." CD&V staat ook open voor zo'n andere invulling, waarbij de koning bijvoorbeeld niet langer de wetten en koninklijke besluiten zou tekenen. De partij wil ook het genaderecht van de koning bekijken. "Het koningschap past niet echt bij moderne democratieën, maar in België is er een groot draagvlak voor en er is ook niemand die dat echt betwist, als ik kijk naar de krantencommentaren vandaag en naar de reacties van de politieke partijen", aldus Beke. "De vraag is hoe in het nieuwe België die nieuwe monarchie haar rol zal kunnen vervullen." (Belga)

"We kunnen het debat aangaan door bij de ontbinding van het parlement in mei die artikelen voor herziening vatbaar te verklaren, maar vandaag is het grondwettelijk niet mogelijk om dat te veranderen", stelde Beke. "In een tweede fase zal een nieuwe tweederdemeerderheid gezocht moeten worden om daar een andere invulling aan te geven." CD&V staat ook open voor zo'n andere invulling, waarbij de koning bijvoorbeeld niet langer de wetten en koninklijke besluiten zou tekenen. De partij wil ook het genaderecht van de koning bekijken. "Het koningschap past niet echt bij moderne democratieën, maar in België is er een groot draagvlak voor en er is ook niemand die dat echt betwist, als ik kijk naar de krantencommentaren vandaag en naar de reacties van de politieke partijen", aldus Beke. "De vraag is hoe in het nieuwe België die nieuwe monarchie haar rol zal kunnen vervullen." (Belga)