Sinds 2019 werkt de Zorginspectie - in overleg met de koepelorganisaties van de woonzorgcentra, de Vlaamse Ouderenraad, het Vlaams Patiëntenplatform en vertegenwoordigers van mantelzorgers - aan de actieve openbaarheid van de verslagen van woonzorgcentra. Als gevolg daarvan verfijnde de Zorginspectie haar werking. Vanaf het voorjaar 2020 vonden er inspectiebezoeken plaats met de verfijnde inspectiemethodiek en verslaggeving, maar voorlopig zonder actieve publicatie van de verslagen. Nu de normale werking in de woonzorgcentra grotendeels werd hernomen, kon het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de eerste bezoeken positief evalueren en kunnen we nu de stap zetten naar actieve openbaarheid, legt minister Beke uit. Dat betekent dat de verslagen van inspecties in woonzorgcentra die plaatsvinden na 30 september 2021, gepubliceerd zullen worden op de website van de Zorginspectie. De eerste verslagen zullen gegroepeerd online komen vanaf 1 maart 2022. "In Vlaanderen zetten we hard in op de kwaliteit van zorg. Transparantie is voor de bewoners en de kandidaat-bewoners in woonzorgcentra en hun naasten erg belangrijk en zal de kwaliteit ten goede komen", aldus de minister. De voorbije vier jaar werden zo'n 600 verslagen per jaar via passieve openbaarheid over de woonzorgcentra bezorgd. (Belga)

Sinds 2019 werkt de Zorginspectie - in overleg met de koepelorganisaties van de woonzorgcentra, de Vlaamse Ouderenraad, het Vlaams Patiëntenplatform en vertegenwoordigers van mantelzorgers - aan de actieve openbaarheid van de verslagen van woonzorgcentra. Als gevolg daarvan verfijnde de Zorginspectie haar werking. Vanaf het voorjaar 2020 vonden er inspectiebezoeken plaats met de verfijnde inspectiemethodiek en verslaggeving, maar voorlopig zonder actieve publicatie van de verslagen. Nu de normale werking in de woonzorgcentra grotendeels werd hernomen, kon het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de eerste bezoeken positief evalueren en kunnen we nu de stap zetten naar actieve openbaarheid, legt minister Beke uit. Dat betekent dat de verslagen van inspecties in woonzorgcentra die plaatsvinden na 30 september 2021, gepubliceerd zullen worden op de website van de Zorginspectie. De eerste verslagen zullen gegroepeerd online komen vanaf 1 maart 2022. "In Vlaanderen zetten we hard in op de kwaliteit van zorg. Transparantie is voor de bewoners en de kandidaat-bewoners in woonzorgcentra en hun naasten erg belangrijk en zal de kwaliteit ten goede komen", aldus de minister. De voorbije vier jaar werden zo'n 600 verslagen per jaar via passieve openbaarheid over de woonzorgcentra bezorgd. (Belga)