"Volgens de vaccinatieteller heeft 87 procent van de volwassen Vlamingen minstens één prik gekregen. De helft van hen is ook al volledig gevaccineerd. Naar internationale maatstaven zijn deze percentages uitschieters", luidt het. Op QVAX staan op dit moment 8.800 mensen, voornamelijk jongeren. Tegen 11 juli zal ook iedereen zijn uitnodiging voor vaccinatie ontvangen hebben. "2021 is het jaar van de vaccinatie, maar we moeten voorzichtig blijven. In Vlaanderen is de vaccinatiegraad zeer hoog, maar dat is niet overal in Europa het geval. Waarom niet streven naar die 90 procent? Hoe meer we gevaccineerd zijn, hoe beter we onszelf en elkaar beschermen. Ik doe een oproep aan iedereen om te kiezen voor het vaccin. Het heeft de voorbije maanden ook duidelijk zijn werking bewezen. Als mensen nog vragen hebben over het vaccin kunnen zij terecht bij de huisarts of apotheker. Ook op laatjevaccineren.be staat nuttige informatie", aldus de minister. Ook wie niet is ingegaan op zijn eerste uitnodiging tot vaccinatie of die zelfs uitdrukkelijk geweigerd heeft, krijgt een herkansing en kan zich nog altijd laten vaccineren. Deze personen kunnen zich aanbieden via QVAX om opgeroepen te worden voor vaccinatie. Wie de vaccinatie eerder geweigerd heeft, kan via QVAX zijn weigering heractiveren. Tot nu toe zijn al zowat 2.000 van de bijna 90.000 oorspronkelijke weigeraars ingegaan op deze herkansing. (Belga)

"Volgens de vaccinatieteller heeft 87 procent van de volwassen Vlamingen minstens één prik gekregen. De helft van hen is ook al volledig gevaccineerd. Naar internationale maatstaven zijn deze percentages uitschieters", luidt het. Op QVAX staan op dit moment 8.800 mensen, voornamelijk jongeren. Tegen 11 juli zal ook iedereen zijn uitnodiging voor vaccinatie ontvangen hebben. "2021 is het jaar van de vaccinatie, maar we moeten voorzichtig blijven. In Vlaanderen is de vaccinatiegraad zeer hoog, maar dat is niet overal in Europa het geval. Waarom niet streven naar die 90 procent? Hoe meer we gevaccineerd zijn, hoe beter we onszelf en elkaar beschermen. Ik doe een oproep aan iedereen om te kiezen voor het vaccin. Het heeft de voorbije maanden ook duidelijk zijn werking bewezen. Als mensen nog vragen hebben over het vaccin kunnen zij terecht bij de huisarts of apotheker. Ook op laatjevaccineren.be staat nuttige informatie", aldus de minister. Ook wie niet is ingegaan op zijn eerste uitnodiging tot vaccinatie of die zelfs uitdrukkelijk geweigerd heeft, krijgt een herkansing en kan zich nog altijd laten vaccineren. Deze personen kunnen zich aanbieden via QVAX om opgeroepen te worden voor vaccinatie. Wie de vaccinatie eerder geweigerd heeft, kan via QVAX zijn weigering heractiveren. Tot nu toe zijn al zowat 2.000 van de bijna 90.000 oorspronkelijke weigeraars ingegaan op deze herkansing. (Belga)