Maar Van Hoof wijst op een aantal initiatieven die tegemoet komen aan de verzuchtingen van Kitir: "Er is al een akkoord onder zorgorganisaties en ziekenhuizen om geen supplementen meer aan te rekenen. Dit wordt momenteel overlegd met het RIZIV. Bovendien zijn ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers volgens de wet sowieso niet toegelaten indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist, er geen alternatief is of de patiënt op intensieve ligt. Covid-19-patiënten beantwoorden in alle geval aan deze vereisten." (Belga)

Maar Van Hoof wijst op een aantal initiatieven die tegemoet komen aan de verzuchtingen van Kitir: "Er is al een akkoord onder zorgorganisaties en ziekenhuizen om geen supplementen meer aan te rekenen. Dit wordt momenteel overlegd met het RIZIV. Bovendien zijn ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers volgens de wet sowieso niet toegelaten indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist, er geen alternatief is of de patiënt op intensieve ligt. Covid-19-patiënten beantwoorden in alle geval aan deze vereisten." (Belga)