Het viel op tijdens het debat: de meeste MEP's grepen hun spreektijd aan om al bekende standpunten opnieuw in de markt te zetten. Zo ook Gerolf Annemans (Vlaams Belang). Hij hoorde hoe von der Leyen 'verder gaat met het inpikken van de bevoegdheden van de lidstaten', de EU haar macht uitbreidt en de lidstaten kleineert. 'Dit is geen Europese samenwerking meer, dit is een eenheidsstaat in wording.'

De Commissievoorzitter prees de Europese interne markt, die binnenkort zijn dertigste verjaardag viert en die volgens haar 'de drijvende kracht achter de vooruitgang en welvaart in Europa is'. Geert Bourgeois (N-VA) wil dat die interne markt opnieuw in het hart van de Europese besluitvorming komt. 'Het voltooien ervan met een digitale, transport-, energie- en kapitaalmarktenunie is de beste garantie voor onze welvaart en jobs', vindt hij.

Bourgeois' partijgenote Assita Kanko hoorde graag de 'kritische ondertoon' ten aanzien van China en Rusland. 'Alleen bestaat dat helaas maar op papier en vertaalt het zich zelden in concrete acties en resultaten. (...) Het is noodzakelijk dat de EU-strategie niet alleen actiemiddelen inhoudt, maar ook tot echte actie leidt. Een open strategische autonomie van de EU moet toelaten om met de geopolitieke spelers als Rusland of China samen te werken met verdediging van onze Europese kernwaarden.'

Hilde Vautmans hoorde goede voorstellen van von der Leyen, zoals het nieuwe ALMA-programma voor jongeren, meer vaccins voor armere regio's, meer humanitaire hulp voor Afghanistan en wetgeving tegen geweld op vrouwen. 'Ik zal in het Parlement erover waken dat deze zo snel mogelijk worden uitgevoerd en vechten om de ziel en de hoop van Europa te concretiseren', reageert Vautmans. 'Woorden moeten daden worden en we zullen niet toestaan dat de lidstaten dit blokkeren.' Ze betreurt wel dat von der Leyen geen echte politieke statements deed.

De groene fractie ging tijdens het debat in op het 'Fit for 55'-klimaatpakket. 'De concrete maatregelen komen veel te traag', zegt Sara Matthieu. 'Een taks op kerosine komt er pas in 2032 of de uitfasering van fossiele auto's pas in 2035. Het kan niet dat de factuur bij de meest kwetsbaren terechtkomt terwijl multinationals gratis mogen blijven vervuilen tot in 2035.' De aangekondigde ban op producten die het resultaat zijn van dwangarbeid en de wet tegen gendergerelateerd geweld vindt ze een goede zaak, maar de beloofde extra vaccins aan landen in het Zuiden zijn volgens Matthieu onvoldoende.

Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt dat von der Leyen tijdens het voorbije coronajaar daadkracht en leiderschap heeft getoond en vraagt haar op de ingeslagen weg verder te gaan en resultaten te blijven leveren. Ambitieuze klimaatdoelstellingen, de economische relance en een sterker Europees defensiebeleid moeten voor hem de prioriteiten zijn.

'We hebben bijzonder veel goede voorstellen gehoord,' zegt Vooruit-europarlementslid Kathleen Van Brempt. 'Bovenop de reeds gekende programma's zoals de Green Deal en het Fit For 55-pakket, kondigde de Commissie bijkomende investeringen aan in gezondheid, klimaat, sociaal beleid, veiligheid en digitalisering. Zo is er het belangrijke voorstel voor een European Chips Act, dat de innovatie, ontwikkeling en productie van microchips en halfgeleiders in Europa moet stimuleren.' Maar Van Brempt wacht af. 'The proof of the pudding will be in the eating,' zegt Van Brempt. "Von der Leyen heeft met haar speech van vandaag bewezen dat 'The European Dream' bestaat. Nu moet de Commissie ook heel snel met concrete voorstellen komen. We hebben nog twee jaar tijd om daar hard aan te werken.'

Het viel op tijdens het debat: de meeste MEP's grepen hun spreektijd aan om al bekende standpunten opnieuw in de markt te zetten. Zo ook Gerolf Annemans (Vlaams Belang). Hij hoorde hoe von der Leyen 'verder gaat met het inpikken van de bevoegdheden van de lidstaten', de EU haar macht uitbreidt en de lidstaten kleineert. 'Dit is geen Europese samenwerking meer, dit is een eenheidsstaat in wording.' De Commissievoorzitter prees de Europese interne markt, die binnenkort zijn dertigste verjaardag viert en die volgens haar 'de drijvende kracht achter de vooruitgang en welvaart in Europa is'. Geert Bourgeois (N-VA) wil dat die interne markt opnieuw in het hart van de Europese besluitvorming komt. 'Het voltooien ervan met een digitale, transport-, energie- en kapitaalmarktenunie is de beste garantie voor onze welvaart en jobs', vindt hij. Bourgeois' partijgenote Assita Kanko hoorde graag de 'kritische ondertoon' ten aanzien van China en Rusland. 'Alleen bestaat dat helaas maar op papier en vertaalt het zich zelden in concrete acties en resultaten. (...) Het is noodzakelijk dat de EU-strategie niet alleen actiemiddelen inhoudt, maar ook tot echte actie leidt. Een open strategische autonomie van de EU moet toelaten om met de geopolitieke spelers als Rusland of China samen te werken met verdediging van onze Europese kernwaarden.' Hilde Vautmans hoorde goede voorstellen van von der Leyen, zoals het nieuwe ALMA-programma voor jongeren, meer vaccins voor armere regio's, meer humanitaire hulp voor Afghanistan en wetgeving tegen geweld op vrouwen. 'Ik zal in het Parlement erover waken dat deze zo snel mogelijk worden uitgevoerd en vechten om de ziel en de hoop van Europa te concretiseren', reageert Vautmans. 'Woorden moeten daden worden en we zullen niet toestaan dat de lidstaten dit blokkeren.' Ze betreurt wel dat von der Leyen geen echte politieke statements deed. De groene fractie ging tijdens het debat in op het 'Fit for 55'-klimaatpakket. 'De concrete maatregelen komen veel te traag', zegt Sara Matthieu. 'Een taks op kerosine komt er pas in 2032 of de uitfasering van fossiele auto's pas in 2035. Het kan niet dat de factuur bij de meest kwetsbaren terechtkomt terwijl multinationals gratis mogen blijven vervuilen tot in 2035.' De aangekondigde ban op producten die het resultaat zijn van dwangarbeid en de wet tegen gendergerelateerd geweld vindt ze een goede zaak, maar de beloofde extra vaccins aan landen in het Zuiden zijn volgens Matthieu onvoldoende. Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt dat von der Leyen tijdens het voorbije coronajaar daadkracht en leiderschap heeft getoond en vraagt haar op de ingeslagen weg verder te gaan en resultaten te blijven leveren. Ambitieuze klimaatdoelstellingen, de economische relance en een sterker Europees defensiebeleid moeten voor hem de prioriteiten zijn.'We hebben bijzonder veel goede voorstellen gehoord,' zegt Vooruit-europarlementslid Kathleen Van Brempt. 'Bovenop de reeds gekende programma's zoals de Green Deal en het Fit For 55-pakket, kondigde de Commissie bijkomende investeringen aan in gezondheid, klimaat, sociaal beleid, veiligheid en digitalisering. Zo is er het belangrijke voorstel voor een European Chips Act, dat de innovatie, ontwikkeling en productie van microchips en halfgeleiders in Europa moet stimuleren.' Maar Van Brempt wacht af. 'The proof of the pudding will be in the eating,' zegt Van Brempt. "Von der Leyen heeft met haar speech van vandaag bewezen dat 'The European Dream' bestaat. Nu moet de Commissie ook heel snel met concrete voorstellen komen. We hebben nog twee jaar tijd om daar hard aan te werken.'