De Vlaamse regering werkt aan een aanpassing van het grond- en pandendecreet dat onder meer bepaalt dat kandidaat-kopers van grond in een aantal gemeenten een band moeten kunnen aantonen met de gemeente.

Die regel geldt in 69 Vlaamse gemeenten. Doel is mensen die een band hebben met een bepaalde streek de kans geven daar grond tegen een redelijke prijs te kopen.

De regeling zou oorspronkelijk enkel gelden voor nieuwe gronden in nog aan te snijden woonuitbreidingsgebieden. Maar ze werd op sommige plaatsen ook toegepast bij de verkoop van bestaande gronden en woningen.

Dat leidde de voorbije weken tot de nodige heisa omdat enkele Franstaligen op een weigering zijn gestuit.

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) kondigde woensdag in het Vlaams Parlement aan dat er daarom een aanpassing van het decreet komt.

Dat moet ervoor zorgen dat de huizen die er al staan gewoon kunnen gekocht en verkocht worden.

De Vlaamse meerderheidspartijen bereiden een voorstel van decreet voor om de regeling bij te sturen. Van den Bossche maakt zich sterk dat het mogelijk al voor het paasreces kan behandeld worden.

De Vlaamse regering werkt aan een aanpassing van het grond- en pandendecreet dat onder meer bepaalt dat kandidaat-kopers van grond in een aantal gemeenten een band moeten kunnen aantonen met de gemeente. Die regel geldt in 69 Vlaamse gemeenten. Doel is mensen die een band hebben met een bepaalde streek de kans geven daar grond tegen een redelijke prijs te kopen.De regeling zou oorspronkelijk enkel gelden voor nieuwe gronden in nog aan te snijden woonuitbreidingsgebieden. Maar ze werd op sommige plaatsen ook toegepast bij de verkoop van bestaande gronden en woningen.Dat leidde de voorbije weken tot de nodige heisa omdat enkele Franstaligen op een weigering zijn gestuit.Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) kondigde woensdag in het Vlaams Parlement aan dat er daarom een aanpassing van het decreet komt. Dat moet ervoor zorgen dat de huizen die er al staan gewoon kunnen gekocht en verkocht worden. De Vlaamse meerderheidspartijen bereiden een voorstel van decreet voor om de regeling bij te sturen. Van den Bossche maakt zich sterk dat het mogelijk al voor het paasreces kan behandeld worden.