Wolvenplan wil Vlaming leren samenleven met de wolf

(Belga) Het Wolvenplan van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil de Vlaming laten samenleven met de wolf. De plaatsen waar de dieren voorkomen moeten worden veiliggesteld, onder meer door een aanpassing van de mogelijke recreatie en een verlaging van de verkeersintensiteit. Dat staat in de tekst die de afgelopen week werd goedgekeurd door onder meer WWF en Natuurpunt, maar ook door de schapenhouders en de jagers.

België telt op dit moment vermoedelijk drie wolven, twee in Vlaanderen en één in Wallonië. Omdat de kans groot is dat daar in de toekomst nog dieren bijkomen, moest er een plan van aanpak worden opgesteld. Wolven voeden zich graag met everzwijnen, reeën of herten, maar omdat die niet overal beschikbaar zijn, durven ze ook uitwijken naar dieren die door de mens worden gehouden. Vooral schapen vormen dan een makkelijke prooi. Ook konijnen staan op het menu. Enkel in dorpskernen en steden zijn schapen zonder extra maatregelen in principe veilig voor wolven, is te lezen in plan. Daarbuiten moeten maatregelen worden genomen. Het efficiëntst is om de dieren ’s nachts op te hokken, maar waar dat niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van schrikdraad. Die moet wel een hogere spanning krijgen, want de spanning die wordt gebruikt om de schapen binnen de omheining te houden is niet voldoende om de roofdieren buiten te houden. Geen enkele maatregel is 100 procent effectief: “Wolven zijn vindingrijke en intelligente dieren, die hun jaaggedrag ook kunnen aanpassen naargelang de genomen preventiemaatregelen. Indien geen preventieve maatregelen worden genomen, is het risico dat individuele wolven zich gemakshalve in schapen zullen gaan specialiseren groot.” Wie schade ondervindt, maakt aanspraak op een vergoeding, maar enkel als er voldoende preventieve maatregelen werden genomen. De wolf is een beschermde diersoort, wat betekent dat hij niet opzettelijk mag worden gedood. Problematisch is dat ook hybriden tussen wolven en honden beschermd zijn. Daarom zullen dit en volgend jaar maatregelen worden uitgewerkt om het ontstaan van hybriden zoveel mogelijk te vermijden. In bepaalde gebieden zullen eigenaars van honden worden gevraagd hun dieren niet los te laten lopen. Verwilderde honden zullen moeten worden verwijderd uit de natuur. Zowel Vlaanderen als het lokale niveau zullen de komende maanden en jaren informatie geven over het samenleven met de wolf. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om een positieve boodschap te brengen: de wolf zorgt voor nieuwe interacties en ontwikkelingen in onze natuur. “U mag trots zijn op uw buurt”, wil de overheid communiceren. “De overheid helpt jullie om te leren samenleven met de wolf.” (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content