Een vergelijking tussen de vijf wedstrijddagen van de Belgen op Euro 2016 en dezelfde dagen tussen 2012 en 2015 toont aan dat het aantal ongevallen met doden en gewonden gemiddeld stijgt met 25 procent voor de wedstrijden, daalt met 30 procent tijdens de wedstrijden en weer stijgt met 80 procent in het uur vlak na de wedstrijden. Het aantal ongevallen daalt progressief in de uren daarna, maar de stijging laat zich nog voelen tot zes uur na de wedstrijd, zegt Vias. De toename van het aantal letselongevallen kan deels verklaard worden door het drukkere verkeer, maar uit de analyse van Vias blijkt eveneens dat bij 13,4 procent van de letselongevallen op wedstrijddagen een bestuurder betrokken was die onder invloed was van alcohol, tegenover 11 procent op vergelijkbare dagen zonder match. Vooral in de vier uur na de wedstrijd is er een abnormale piek van ongevallen waarbij de bestuurder onder invloed van alcohol was, aldus Vias, dat iedereen oproept om verantwoordelijk te rijden. Meer dan een op de vier Belgen (27 procent) zal tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 14 juni tot 15 juli minstens één wedstrijd van de Rode Duivels buitenshuis volgen, blijkt voorts uit een enquête van Vias. Daarvoor gebruikt 61 procent de auto. Walen kiezen het vaakst voor de auto (80 procent), terwijl in Vlaanderen de fiets ook vaak gebruikt wordt (52 procent). In Brussel is het openbaar vervoer het populairst (58 procent). Belgen die buitenshuis kijken, gaan naar vrienden (26 procent), kijken op een groot scherm (26 procent) of gaan op café (19 procent). Ongeveer 87 procent drinkt geen alcohol of beperkt de consumptie tot één à drie glazen tijdens de wedstrijden. Toch geeft 13 procent aan dat ze minstens vier glazen alcohol zullen drinken bij de matchen van de Rode Duivels en 4 procent is zelfs van plan om meer dan acht glazen te drinken. Ongeveer 23 procent kiest altijd een BOB om naar de matchen van de Rode Duivels te gaan kijken. Bij de jongeren onder de 34 jaar ligt dat aandeel hoger: 33 procent zorgt altijd dat ze een BOB hebben. Daar staat tegenover dat 8 procent van de Belgen nooit een BOB aanduidt voor ze vertrekken. Dat is vaker het geval bij Walen (11 procent) dan bij Brusselaars (9 procent) en Vlamingen (5 procent). Ongeveer 9 procent van de Franstaligen geeft aan na een overwinning rond te rijden met de wagen om (al toeterend) de overwinning te vieren. Bij de Vlamingen is dat 1 procent. Vias benadrukt dat het gebruik van de claxon in principe enkel is toegestaan om een ongeval te vermijden. (Belga)

Een vergelijking tussen de vijf wedstrijddagen van de Belgen op Euro 2016 en dezelfde dagen tussen 2012 en 2015 toont aan dat het aantal ongevallen met doden en gewonden gemiddeld stijgt met 25 procent voor de wedstrijden, daalt met 30 procent tijdens de wedstrijden en weer stijgt met 80 procent in het uur vlak na de wedstrijden. Het aantal ongevallen daalt progressief in de uren daarna, maar de stijging laat zich nog voelen tot zes uur na de wedstrijd, zegt Vias. De toename van het aantal letselongevallen kan deels verklaard worden door het drukkere verkeer, maar uit de analyse van Vias blijkt eveneens dat bij 13,4 procent van de letselongevallen op wedstrijddagen een bestuurder betrokken was die onder invloed was van alcohol, tegenover 11 procent op vergelijkbare dagen zonder match. Vooral in de vier uur na de wedstrijd is er een abnormale piek van ongevallen waarbij de bestuurder onder invloed van alcohol was, aldus Vias, dat iedereen oproept om verantwoordelijk te rijden. Meer dan een op de vier Belgen (27 procent) zal tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 14 juni tot 15 juli minstens één wedstrijd van de Rode Duivels buitenshuis volgen, blijkt voorts uit een enquête van Vias. Daarvoor gebruikt 61 procent de auto. Walen kiezen het vaakst voor de auto (80 procent), terwijl in Vlaanderen de fiets ook vaak gebruikt wordt (52 procent). In Brussel is het openbaar vervoer het populairst (58 procent). Belgen die buitenshuis kijken, gaan naar vrienden (26 procent), kijken op een groot scherm (26 procent) of gaan op café (19 procent). Ongeveer 87 procent drinkt geen alcohol of beperkt de consumptie tot één à drie glazen tijdens de wedstrijden. Toch geeft 13 procent aan dat ze minstens vier glazen alcohol zullen drinken bij de matchen van de Rode Duivels en 4 procent is zelfs van plan om meer dan acht glazen te drinken. Ongeveer 23 procent kiest altijd een BOB om naar de matchen van de Rode Duivels te gaan kijken. Bij de jongeren onder de 34 jaar ligt dat aandeel hoger: 33 procent zorgt altijd dat ze een BOB hebben. Daar staat tegenover dat 8 procent van de Belgen nooit een BOB aanduidt voor ze vertrekken. Dat is vaker het geval bij Walen (11 procent) dan bij Brusselaars (9 procent) en Vlamingen (5 procent). Ongeveer 9 procent van de Franstaligen geeft aan na een overwinning rond te rijden met de wagen om (al toeterend) de overwinning te vieren. Bij de Vlamingen is dat 1 procent. Vias benadrukt dat het gebruik van de claxon in principe enkel is toegestaan om een ongeval te vermijden. (Belga)