In geval van nachtvorst blijven de locomotieven onder spanning om het eerste vertrek van de treinen te garanderen. Specifieke winteronderhoudswerken worden doorgevoerd zoals extra nazicht van verwarming, batterijen, koelvloeistof en airconditioning. Vlak voor het eerste vertrek worden de elektrische installaties in de treinen geventileerd om condensatie te voorkomen. Een dertigtal locomotieven werd uitgerust met een stalen sleepstuk om tijdens de eerste ritten het ijs van de bovenleiding te schrapen. In de werkplaatsen zijn technici voorzien die als bijkomende werkkrachten kunnen ingezet worden om defect materieel te herstellen. Infrabel schakelt de wisselverwarming in om te vermijden dat sneeuw en ijzel de wissels zouden blokkeren. De spoorwegnetbeheerder mobiliseert ook de sneeuwploegen die 24 uur op 24 paraat zijn om ter plaatse te gaan waar nodig en als belangrijkste doel hebben om de wissels sneeuw- en ijzelvrij te maken. Infrabel zorgt ook voor het sneeuw ruimen en ijsvrij maken van de perrons en toegangen in de stations en stopplaatsen. (DLA)

In geval van nachtvorst blijven de locomotieven onder spanning om het eerste vertrek van de treinen te garanderen. Specifieke winteronderhoudswerken worden doorgevoerd zoals extra nazicht van verwarming, batterijen, koelvloeistof en airconditioning. Vlak voor het eerste vertrek worden de elektrische installaties in de treinen geventileerd om condensatie te voorkomen. Een dertigtal locomotieven werd uitgerust met een stalen sleepstuk om tijdens de eerste ritten het ijs van de bovenleiding te schrapen. In de werkplaatsen zijn technici voorzien die als bijkomende werkkrachten kunnen ingezet worden om defect materieel te herstellen. Infrabel schakelt de wisselverwarming in om te vermijden dat sneeuw en ijzel de wissels zouden blokkeren. De spoorwegnetbeheerder mobiliseert ook de sneeuwploegen die 24 uur op 24 paraat zijn om ter plaatse te gaan waar nodig en als belangrijkste doel hebben om de wissels sneeuw- en ijzelvrij te maken. Infrabel zorgt ook voor het sneeuw ruimen en ijsvrij maken van de perrons en toegangen in de stations en stopplaatsen. (DLA)