De windparken in de Noordzee moeten België helpen om zijn Europese doelstellingen te halen voor hernieuwbare energie, wat van belang is vanwege de klimaatopwarming. Het monitoringprogramma gaat na of de windparken daarnaast een impact hebben op het mariene ecosysteem. Met andere woorden of ze schade toebrengen aan fauna en flora onder water. De windparken in een eerste zone van bijna 240 vierkante kilometer (de helft groter dan het Brussels Gewest) voor de Belgische kust vormen de grootste operationele windzone ter wereld. De bijna 400 turbines kunnen aan ongeveer een tiende van de Belgische elektriciteitsvraag voldoen. De zone ligt aan de grens met Nederland, westelijker is nog een tweede zone gepland. In zijn nieuwste rapport concludeert het monitoringcomité dat de impact op het mariene ecosysteem "niet kan samengevat worden als positief of negatief". "De impact op het milieu is geen zwart-witverhaal", klinkt het hierover in een persbericht. "Het in evenwicht brengen van de energie- en biodiversiteitscrisssen werd nooit verwacht een gemakkelijke taak te zijn." Positief is dat al negen jaar na de bouw signalen werden vastgesteld dat windparken kunnen fungeren als refugium voor vissen die de voorkeur geven aan zachte sedimenten, zoals schol. Anderzijds komen zeevogels in botsing met de turbines in Belgische wateren. Dat kan uiteindelijk een negatieve invloed hebben op hun populaties. Naar schatting in acht op de tien gevallen gaat het om grote meeuwen. Hoewel de windzone klaar is, zit het werk van het monitoringcomité, dat gecoördineerd wordt door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), er niet op. Ook de impact van de tweede zone zal gemonitord worden. Daarnaast wordt onder meer toegezien op de gevolgen van continu onderwatergeluid van operationele turbines. (Belga)

De windparken in de Noordzee moeten België helpen om zijn Europese doelstellingen te halen voor hernieuwbare energie, wat van belang is vanwege de klimaatopwarming. Het monitoringprogramma gaat na of de windparken daarnaast een impact hebben op het mariene ecosysteem. Met andere woorden of ze schade toebrengen aan fauna en flora onder water. De windparken in een eerste zone van bijna 240 vierkante kilometer (de helft groter dan het Brussels Gewest) voor de Belgische kust vormen de grootste operationele windzone ter wereld. De bijna 400 turbines kunnen aan ongeveer een tiende van de Belgische elektriciteitsvraag voldoen. De zone ligt aan de grens met Nederland, westelijker is nog een tweede zone gepland. In zijn nieuwste rapport concludeert het monitoringcomité dat de impact op het mariene ecosysteem "niet kan samengevat worden als positief of negatief". "De impact op het milieu is geen zwart-witverhaal", klinkt het hierover in een persbericht. "Het in evenwicht brengen van de energie- en biodiversiteitscrisssen werd nooit verwacht een gemakkelijke taak te zijn." Positief is dat al negen jaar na de bouw signalen werden vastgesteld dat windparken kunnen fungeren als refugium voor vissen die de voorkeur geven aan zachte sedimenten, zoals schol. Anderzijds komen zeevogels in botsing met de turbines in Belgische wateren. Dat kan uiteindelijk een negatieve invloed hebben op hun populaties. Naar schatting in acht op de tien gevallen gaat het om grote meeuwen. Hoewel de windzone klaar is, zit het werk van het monitoringcomité, dat gecoördineerd wordt door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), er niet op. Ook de impact van de tweede zone zal gemonitord worden. Daarnaast wordt onder meer toegezien op de gevolgen van continu onderwatergeluid van operationele turbines. (Belga)