Wilmès is ook bevoegd voor Europese Zaken en nam vandaag in die hoedanigheid deel aan het overleg met haar collega's uit de andere lidstaten. Ze werden door brexit-onderhandelaar Michel Barnier gebrieft over de stand van zaken van de gesprekken met Londen over een handelsakkoord, dat al over een paar weken in werking zou moeten treden. Daags voordat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Brits premier Boris Johnson een finale poging zullen doen om een deal uit de brand te slepen, klonk Barnier volgens ingewijden niet erg hoopvol. Wilmès is er dan ook niet gerust op. "Als de EU er ondanks alles niet in slaagt een verdrag met het VK uit de brand te slepen, zou dat op 1 januari kunnen leiden tot een gevaarlijk juridisch vacuüm voor onze burgers en bedrijven in sommige domeinen", zegt ze. "Het wordt daarom cruciaal dat de Europese Commissie noodmaatregelen voorstelt om dit mogelijke rechtsvacuüm op te vullen. Een verzoek dat we al verschillende keren hebben gedaan. Er moeten meteen voorstellen tot regelgeving worden gedaan, zodat de lidstaten voldoende tijd hebben om ze te bestuderen en zo nodig aan te passen." De gevolgen van de economische brexit op 1 januari voor ons land zullen groot zijn, zegt Wilmès, "akkoord of geen akkoord". De Europese Brexit Adjustment Reserve, die over een oorlogskas van 5 miljard euro beschikt, noemt ze een belangrijk instrument voor België. "Het is voor ons land essentieel dat (...) deze som prioritair wordt toegekend aan de lidstaten die het meest getroffen zijn door de specifieke impact van de brexit. De toekenningscriteria moeten trouwens rekening houden met de impact op de kmo's die in België een belangrijk onderdeel zijn van het economische weefsel." Wilmès herhaalt dat alles in het werk moet worden gesteld om een handelsakkoord te bereiken, "maar niet tegen elke prijs". Ze gunt de Britten volledige toegang tot de Europese interne markt, maar die toegang "moet noodzakelijkerwijs gepaard gaan met regels die eerlijke concurrentie garanderen, anders worden we mogelijk blootgesteld aan Britse dumping op sociaal, fiscaal en milieuvlak". (Belga)

Wilmès is ook bevoegd voor Europese Zaken en nam vandaag in die hoedanigheid deel aan het overleg met haar collega's uit de andere lidstaten. Ze werden door brexit-onderhandelaar Michel Barnier gebrieft over de stand van zaken van de gesprekken met Londen over een handelsakkoord, dat al over een paar weken in werking zou moeten treden. Daags voordat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Brits premier Boris Johnson een finale poging zullen doen om een deal uit de brand te slepen, klonk Barnier volgens ingewijden niet erg hoopvol. Wilmès is er dan ook niet gerust op. "Als de EU er ondanks alles niet in slaagt een verdrag met het VK uit de brand te slepen, zou dat op 1 januari kunnen leiden tot een gevaarlijk juridisch vacuüm voor onze burgers en bedrijven in sommige domeinen", zegt ze. "Het wordt daarom cruciaal dat de Europese Commissie noodmaatregelen voorstelt om dit mogelijke rechtsvacuüm op te vullen. Een verzoek dat we al verschillende keren hebben gedaan. Er moeten meteen voorstellen tot regelgeving worden gedaan, zodat de lidstaten voldoende tijd hebben om ze te bestuderen en zo nodig aan te passen." De gevolgen van de economische brexit op 1 januari voor ons land zullen groot zijn, zegt Wilmès, "akkoord of geen akkoord". De Europese Brexit Adjustment Reserve, die over een oorlogskas van 5 miljard euro beschikt, noemt ze een belangrijk instrument voor België. "Het is voor ons land essentieel dat (...) deze som prioritair wordt toegekend aan de lidstaten die het meest getroffen zijn door de specifieke impact van de brexit. De toekenningscriteria moeten trouwens rekening houden met de impact op de kmo's die in België een belangrijk onderdeel zijn van het economische weefsel." Wilmès herhaalt dat alles in het werk moet worden gesteld om een handelsakkoord te bereiken, "maar niet tegen elke prijs". Ze gunt de Britten volledige toegang tot de Europese interne markt, maar die toegang "moet noodzakelijkerwijs gepaard gaan met regels die eerlijke concurrentie garanderen, anders worden we mogelijk blootgesteld aan Britse dumping op sociaal, fiscaal en milieuvlak". (Belga)