Bruggeman was een van de experten in de parlementaire onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen. Sinds 2004 bekleedt hij het mandaat aan het hoofd van de Politieraad. Dat orgaan adviseert de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, met name over het ontwerp van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP), waarvan het de uitvoering regelmatig beoordeelt. Het staat ook in voor de algemene evaluatie van het functioneren en de organisatie van de federale politie en lokale politiediensten. (Belga)

Bruggeman was een van de experten in de parlementaire onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen. Sinds 2004 bekleedt hij het mandaat aan het hoofd van de Politieraad. Dat orgaan adviseert de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, met name over het ontwerp van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP), waarvan het de uitvoering regelmatig beoordeelt. Het staat ook in voor de algemene evaluatie van het functioneren en de organisatie van de federale politie en lokale politiediensten. (Belga)