De vakbond ACV getuigt in het verslag zelfs over een netwerk van vijftig privédetectives die bedrijven helpen zoeken naar bezwarend materiaal om in deze crisistijden werknemers - en dan vooral dure vakbondsafgevaardigden - goedkoop te kunnen ontslaan. "Dat zijn verregaande praktijken, maar de huidige detectivewet laat dergelijke praktijken meestal toe", reageert Jan Cappelle, het hoofd van de bevoegde controledienst bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. "En dat maakt het nu juist verontrustend. Ik pleit daarom voor een nationale arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers om het gebruik van privédetectives te regelen. Dan is het voor eens en voor altijd duidelijk wat wel en niet mag." Volgens Cappelle is het inzetten van detectives intussen al wijdverspreid. "Sommige grote bedrijven, zoals Coca-Cola, Carrefour en Inno, hebben hun eigen detectives. Maar dat zijn er slechts een veertigtal. De meeste bedrijven doen een beroep op zelfstandige detectives." (TIP)

De vakbond ACV getuigt in het verslag zelfs over een netwerk van vijftig privédetectives die bedrijven helpen zoeken naar bezwarend materiaal om in deze crisistijden werknemers - en dan vooral dure vakbondsafgevaardigden - goedkoop te kunnen ontslaan. "Dat zijn verregaande praktijken, maar de huidige detectivewet laat dergelijke praktijken meestal toe", reageert Jan Cappelle, het hoofd van de bevoegde controledienst bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. "En dat maakt het nu juist verontrustend. Ik pleit daarom voor een nationale arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers om het gebruik van privédetectives te regelen. Dan is het voor eens en voor altijd duidelijk wat wel en niet mag." Volgens Cappelle is het inzetten van detectives intussen al wijdverspreid. "Sommige grote bedrijven, zoals Coca-Cola, Carrefour en Inno, hebben hun eigen detectives. Maar dat zijn er slechts een veertigtal. De meeste bedrijven doen een beroep op zelfstandige detectives." (TIP)