Recyclart is een cultuurhuis dat ook tentoonstellingen organiseert waaronder ook fototentoonstellingen. Het heeft daar nu de naam Musée de la Photographie aan gegeven, niet omdat zij een echt museum wil zijn maar als een subtiele verzamelnaam waaronder de fototentoonstellingen een plaats kunnen vinden. Dat is bij de alerte directeur van het Karolingische museum in een verkeerd keelgat geschoten en hij heeft er een zaak van gemaakt.
...

Recyclart is een cultuurhuis dat ook tentoonstellingen organiseert waaronder ook fototentoonstellingen. Het heeft daar nu de naam Musée de la Photographie aan gegeven, niet omdat zij een echt museum wil zijn maar als een subtiele verzamelnaam waaronder de fototentoonstellingen een plaats kunnen vinden. Dat is bij de alerte directeur van het Karolingische museum in een verkeerd keelgat geschoten en hij heeft er een zaak van gemaakt. Die directeur, Xavier Canone, wijst er in een brief aan de vzw. op dat zijn instelling al dertig jaar die naam draagt en ook een echt museum is en dat de benaming die de vzw. wil voeren tot verwarring gaat leiden. Hij is niet gekant tegen fototentoonstellingen door de vzw, integendeel, hij wil graag samenwerken voor de promotie van fotografen in België en in het buitenland. Trouwens, schrijft hij, een aantal van de fotografen die aan het Recyclartproject meewerkten waren al te zien in tentoonstellingen in zijn museum of zullen er te zien zijn. Het meningsverschil of zeg maar de kleine oorlog is al enkele tijd uitgevochten in correspondentie en advocaten heen en weer maar zonder resultaat. Daarom heeft de rechtsadviseur van het het Karolingische museum een dwangsom van 500 euro voorgesteld wanneer de vzw. zowel op papier als op internet, gebruik blijft maken van de naam Musée de la Photographie. Het lijkt allemaal wat surrealistisch want de vzw. plant nu een rondreizende fototentoonstelling waar tientallen fotografen een werk in een kist sluiten (denk aan het project van Marcel Broodthaers met zijn Musée d'Art Moderne dat ook uit transportkisten voor schilderijen bestond). De eerste etappe is voorzien in ... Charleroi. Magritte had het nog moeten meemaken.Het Antwerps Museum voor Fotografie samen met het MoMu en het DIVA hebben dan weer reden om gelukkig te zijn. De strijd tussen stad en provincie over de toekomst van de drie musea na de overheveling op 1 januari is na een vermoeiende administratieve boksmatch dan toch bijgelegd. De musea worden samengebracht in een verzelfstandigd agentschap "eva" waarbij een combinatie gegarandeerd wordt van autonomie en continuïteit voor hun werking. Ook het personeelsstatuut werd gunstig geregeld. De verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie is een tevreden man. De provincie, zegt hij, heeft decennialang in die topinstellingen geïnvesteerd en heeft nu de nodige garanties van de stad gekregen dat deze musea ook in de toekomst de nodige autonomie en middelen zullen krijgen om hun succesvolle werking verder te zetten.De Museumstichting die door de provincie werd opgericht als een buffer tegen geplande wijzigingen door de stad in de structuur, de werking en het personeelsbeleid wordt ook door de stad als dusdanig overgenomen. De financiële middelen zullen gelijk zijn aan die de provincie tot nu toe investeerde en de renovatiewerken in het FoMu en DIVA (vroeger Diamantmuseum) worden door de stad overgenomen. Ook de schepen van onder meer Cultuur verwelkomt de drie musea "met open armen". Samen zegt zij gaan we een mooie toekomst tegemoet. Eind goed, alles goed.