België heeft in het totaal meer dan 30 miljoen vaccins besteld. Nu de vaccinatiecampagne stilaan op volle snelheid begint te draaien, is de vraag wat er zal gebeuren met de vaccins die over zullen blijven. "Er zal geen enkel vaccin verloren gaan", benadrukte Briat. In de eerste plaats zullen de vaccins dienen om de lopende vaccinatiecampagne te beëindigen. Daarna krijgen twijfelaars en personen die een vaccin hebben geweigerd een tweede kans om een prik te laten zetten. Ook zullen er doses worden geschonken aan het Covax-programma van de Verenigde Naties, dat een gelijke verdeling van de vaccins voor de armere landen nastreeft. In fase 3 zullen de vaccins dan ingezet worden als booster voor de kwetsbare groepen en eventueel ook voor andere delen van de bevolking en komen ook de jongste Belgen misschien aan de beurt. "Die zaken zijn echter afhankelijk van de wetenschappelijke adviezen en worden door de politici beslist", besluit Briat. (Belga)

België heeft in het totaal meer dan 30 miljoen vaccins besteld. Nu de vaccinatiecampagne stilaan op volle snelheid begint te draaien, is de vraag wat er zal gebeuren met de vaccins die over zullen blijven. "Er zal geen enkel vaccin verloren gaan", benadrukte Briat. In de eerste plaats zullen de vaccins dienen om de lopende vaccinatiecampagne te beëindigen. Daarna krijgen twijfelaars en personen die een vaccin hebben geweigerd een tweede kans om een prik te laten zetten. Ook zullen er doses worden geschonken aan het Covax-programma van de Verenigde Naties, dat een gelijke verdeling van de vaccins voor de armere landen nastreeft. In fase 3 zullen de vaccins dan ingezet worden als booster voor de kwetsbare groepen en eventueel ook voor andere delen van de bevolking en komen ook de jongste Belgen misschien aan de beurt. "Die zaken zijn echter afhankelijk van de wetenschappelijke adviezen en worden door de politici beslist", besluit Briat. (Belga)