Dat de criteria zijn uitgebreid, is mogelijk omwille van twee zaken: omdat er veel meer testen beschikbaar zijn dan in het begin en omdat de structuren die stalen afnemen ook verbeterd zijn, zei Van Gucht. De staalafname gebeurt via de huisarts of via een gespecialiseerd afnamecentrum. Voor wie dus vroege symptomen van het coronavirus vaststelt geldt: "Blijf thuis en bel uw huisarts". Zulke vroege symptomen zijn hoest, bemoeilijkte ademhaling, koorts, allerlei pijnklachten zoals spierpijn en hoofdpijn, oogpijn, plotse erge moeheid, verlies van geur- en smaakzin en soms ook diarree. De huisarts zal op basis van die symptomen een beoordeling maken of er werkelijk verdenking is voor COVID-19, of er misschien een andere oorzaak is voor de symptomen. En beslist of er getest moet worden. Intussen is het belangrijk dat u zich isoleert van uw huisgenoten, zegt van Gucht. De arts zal in tussentijd ook vragen om een lijst op te maken met namen van personen met wie de patiënt in contact is gekomen tot twee dagen voordat die symptomen vertoonde. "In het geval dat de test positief is wordt uw gezondheid opgevolgd en krijgt u de gepaste behandeling voorgeschreven. Het contactcentrum contacteert intussen anoniem de contacten." Als we dit vanaf nu systematisch toepassen, dan kunnen we in de toekomst vermijden om opnieuw maatregelen te moeten verstrengen, zegt Steven Van Gucht. "Het is onze beste garantie en ons voornaamste wapen om ervoor te zorgen dat we in de komende maanden een normaal leven kunnen leiden in afwachting van een vaccin." (Belga)

Dat de criteria zijn uitgebreid, is mogelijk omwille van twee zaken: omdat er veel meer testen beschikbaar zijn dan in het begin en omdat de structuren die stalen afnemen ook verbeterd zijn, zei Van Gucht. De staalafname gebeurt via de huisarts of via een gespecialiseerd afnamecentrum. Voor wie dus vroege symptomen van het coronavirus vaststelt geldt: "Blijf thuis en bel uw huisarts". Zulke vroege symptomen zijn hoest, bemoeilijkte ademhaling, koorts, allerlei pijnklachten zoals spierpijn en hoofdpijn, oogpijn, plotse erge moeheid, verlies van geur- en smaakzin en soms ook diarree. De huisarts zal op basis van die symptomen een beoordeling maken of er werkelijk verdenking is voor COVID-19, of er misschien een andere oorzaak is voor de symptomen. En beslist of er getest moet worden. Intussen is het belangrijk dat u zich isoleert van uw huisgenoten, zegt van Gucht. De arts zal in tussentijd ook vragen om een lijst op te maken met namen van personen met wie de patiënt in contact is gekomen tot twee dagen voordat die symptomen vertoonde. "In het geval dat de test positief is wordt uw gezondheid opgevolgd en krijgt u de gepaste behandeling voorgeschreven. Het contactcentrum contacteert intussen anoniem de contacten." Als we dit vanaf nu systematisch toepassen, dan kunnen we in de toekomst vermijden om opnieuw maatregelen te moeten verstrengen, zegt Steven Van Gucht. "Het is onze beste garantie en ons voornaamste wapen om ervoor te zorgen dat we in de komende maanden een normaal leven kunnen leiden in afwachting van een vaccin." (Belga)