Terwijl de vaccinatiegraad in de rijke landen erop vooruitgaat, komt het Covax-initiatief dat een gelijke toegang tot vaccins voor lage- en middeninkomenslanden nastreeft, maar niet op kruissnelheid. Bovendien heeft India, de grootste leverancier aan Covax, de export van coronavaccins aan banden gelegd om de strijd tegen de epidemie die in het land stevig woedt, het hoofd te bieden. Op 4 juni heeft Covax meer dan 80 miljoen doses geleverd aan 129 landen. Dat is een stuk lager dan oorspronkelijk vooropgesteld. Daarom heeft het WHO rijke landen andermaal opgeroepen om vaccins te delen. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie richtte zich maandag ook rechtstreeks tot de coronaproducenten. "Ik roep alle fabrikanten op Covax het recht van eerste weigering (dat wil zeggen dat de doses prioritair aan hen worden aangeboden, nvdr.) te geven op nieuwe vaccinvolumes of zich ertoe te verbinden dit jaar 50 procent van hun volumes ter beschikking van Covax te stellen", zei Ghebreyesus. "Ongelijke vaccinatie is een bedreiging voor alle landen, niet alleen voor degenen die over minder vaccins beschikken", onderstreepte de WHO-topman. "De ongelijke verdeling van de vaccins heeft ertoe geleid dat het virus zich verder heeft kunnen verspreiden, waardoor het risico toeneemt dat er een variant opduikt die de vaccins minder effectief maakt." Covax werd opgericht door de vaccinatiealliantie (Gavi), het WHO en de coalitie voor innovaties voor de voorbereiding op pandemieën (Cepi). Het heeft tot doel om lage- en middeninkomenslanden een gelijke toegang tot vaccins te bieden. (Belga)

Terwijl de vaccinatiegraad in de rijke landen erop vooruitgaat, komt het Covax-initiatief dat een gelijke toegang tot vaccins voor lage- en middeninkomenslanden nastreeft, maar niet op kruissnelheid. Bovendien heeft India, de grootste leverancier aan Covax, de export van coronavaccins aan banden gelegd om de strijd tegen de epidemie die in het land stevig woedt, het hoofd te bieden. Op 4 juni heeft Covax meer dan 80 miljoen doses geleverd aan 129 landen. Dat is een stuk lager dan oorspronkelijk vooropgesteld. Daarom heeft het WHO rijke landen andermaal opgeroepen om vaccins te delen. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie richtte zich maandag ook rechtstreeks tot de coronaproducenten. "Ik roep alle fabrikanten op Covax het recht van eerste weigering (dat wil zeggen dat de doses prioritair aan hen worden aangeboden, nvdr.) te geven op nieuwe vaccinvolumes of zich ertoe te verbinden dit jaar 50 procent van hun volumes ter beschikking van Covax te stellen", zei Ghebreyesus. "Ongelijke vaccinatie is een bedreiging voor alle landen, niet alleen voor degenen die over minder vaccins beschikken", onderstreepte de WHO-topman. "De ongelijke verdeling van de vaccins heeft ertoe geleid dat het virus zich verder heeft kunnen verspreiden, waardoor het risico toeneemt dat er een variant opduikt die de vaccins minder effectief maakt." Covax werd opgericht door de vaccinatiealliantie (Gavi), het WHO en de coalitie voor innovaties voor de voorbereiding op pandemieën (Cepi). Het heeft tot doel om lage- en middeninkomenslanden een gelijke toegang tot vaccins te bieden. (Belga)