Dankzij vaccins zullen we de pandemie sneller het hoofd kunnen bieden, maar enkel als alle landen er toegang toe hebben, klinkt het. Er is momenteel al een duidelijke kloof tussen hoge-, midden- en lage-inkomenslanden. "Gelijke toegang is een morele plicht, een plicht die de gevolgen van de pandemie voor ons allen verzacht, niet slechts voor enkelen", stelt Kluge, een Belg. Het programma voor de zes landen is een aanvulling op Covax, een initiatief dat wordt aangestuurd door de Verenigde Naties om vaccins evenwichtig te verdelen tussen rijke en arme landen, en de verdeling via de EU. Het geld zal in eerste instantie gebruikt worden voor sensibiliseringscampagnes, bevoorrading en de opleiding van gezondheidswerkers. (Belga)

Dankzij vaccins zullen we de pandemie sneller het hoofd kunnen bieden, maar enkel als alle landen er toegang toe hebben, klinkt het. Er is momenteel al een duidelijke kloof tussen hoge-, midden- en lage-inkomenslanden. "Gelijke toegang is een morele plicht, een plicht die de gevolgen van de pandemie voor ons allen verzacht, niet slechts voor enkelen", stelt Kluge, een Belg. Het programma voor de zes landen is een aanvulling op Covax, een initiatief dat wordt aangestuurd door de Verenigde Naties om vaccins evenwichtig te verdelen tussen rijke en arme landen, en de verdeling via de EU. Het geld zal in eerste instantie gebruikt worden voor sensibiliseringscampagnes, bevoorrading en de opleiding van gezondheidswerkers. (Belga)