De leesvaardigheid van Vlaamse kinderen en jongeren gaat de voorbije jaren duidelijk achteruit, dat toont onderzoek na onderzoek aan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beloofde al in te grijpen, onder meer door een verhoogde inzet op de kennis van het Nederlands. Maar de onderzoeksresultaten (PIRLS, PISA) tonen volgens hem ook aan "dat een versterkte aandacht voor lezen op school en begrijpend lezen op brede schaal absoluut nodig is". Om de zin in lezen bij kinderen en jongeren aan te scherpen, gaat minister Weyts nu op zoek naar projecten die mikken op leesbevorderingen bij alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. De N-VA-minister gaat op zoek naar organisaties die al ervaring hebben op het vlak van leesbeleid binnen het onderwijs- en het culturele veld. Zij zouden dan bijvoorbeeld kunnen samenwerken met plaatselijke bibliotheken. "Plaatselijke bibliotheken kunnen de beschikbaarheid van boeken garanderen om tot een duurzaam integraal lees- en taalbeleid in de scholen te komen", aldus minister Weyts. Projecten kunnen tot uiterlijk 5 juni 2020 ingediend worden en lopen twee jaar, tot eind augustus 2022. Meer informatie over de projectoproep is terug te vinden op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-lezen-op-school-in-het-kader-van-taalstimulerende-activiteiten-nederlands-voor-schoolgaande (Belga)

De leesvaardigheid van Vlaamse kinderen en jongeren gaat de voorbije jaren duidelijk achteruit, dat toont onderzoek na onderzoek aan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beloofde al in te grijpen, onder meer door een verhoogde inzet op de kennis van het Nederlands. Maar de onderzoeksresultaten (PIRLS, PISA) tonen volgens hem ook aan "dat een versterkte aandacht voor lezen op school en begrijpend lezen op brede schaal absoluut nodig is". Om de zin in lezen bij kinderen en jongeren aan te scherpen, gaat minister Weyts nu op zoek naar projecten die mikken op leesbevorderingen bij alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. De N-VA-minister gaat op zoek naar organisaties die al ervaring hebben op het vlak van leesbeleid binnen het onderwijs- en het culturele veld. Zij zouden dan bijvoorbeeld kunnen samenwerken met plaatselijke bibliotheken. "Plaatselijke bibliotheken kunnen de beschikbaarheid van boeken garanderen om tot een duurzaam integraal lees- en taalbeleid in de scholen te komen", aldus minister Weyts. Projecten kunnen tot uiterlijk 5 juni 2020 ingediend worden en lopen twee jaar, tot eind augustus 2022. Meer informatie over de projectoproep is terug te vinden op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-lezen-op-school-in-het-kader-van-taalstimulerende-activiteiten-nederlands-voor-schoolgaande (Belga)