De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) organiseert momenteel een nulmeting rond mentale gezondheid, onder meer aan de hand van een vragenlijst, die door de WHO ontwikkeld werd om mentaal welzijn bij studenten in kaart te brengen, aangevuld met extra vragen geënt op het Vlaamse studentenleven en de coronacrisis. De VVS organiseert daarnaast ook focusgroepen, waar studenten onder meer het bestaande aanbod rond mentaal welzijn bespreken. Weyts wil de resultaten van die nulmeting straks gebruiken om een structureel beleid rond mentaal welzijn vorm te geven. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) krijgt daarom volgend jaar 800.000 euro extra budget. Tot nu zette SIHO zich voornamelijk in voor studenten met fysieke functiebeperkingen: dankzij de extra steun kan SIHO zich ook richten op mentaal welzijn. Concreet gaat SIHO onder meer een digitaal platform ontwikkelen op maat van studenten, dat laagdrempelig en anoniem toegang biedt tot een breed e-health aanbod en tot een schat aan informatie over mentale gezondheid. SIHO moet ook bruggen slaan tussen verschillende bestaande initiatieven en tussen studentensteden. Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Brugge en Kortrijk krijgen elk een verbindingsofficier die het lokale aanbod rond mentaal welzijn moet verbeteren, verbreden en verder uitbreiden. In elke studentenstad komt er zo een laagdrempelige antenne die studenten de weg kan wijzen naar de juiste hulp. Er wordt ook een lerend netwerk opgezet tussen onderwijsinstellingen om alle deskundigheid rond mentaal welzijn en inclusief hoger onderwijs permanent uit te wisselen. SIHO zal de studenten actief betrekken bij de uitrol van al deze initiatieven. (Belga)

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) organiseert momenteel een nulmeting rond mentale gezondheid, onder meer aan de hand van een vragenlijst, die door de WHO ontwikkeld werd om mentaal welzijn bij studenten in kaart te brengen, aangevuld met extra vragen geënt op het Vlaamse studentenleven en de coronacrisis. De VVS organiseert daarnaast ook focusgroepen, waar studenten onder meer het bestaande aanbod rond mentaal welzijn bespreken. Weyts wil de resultaten van die nulmeting straks gebruiken om een structureel beleid rond mentaal welzijn vorm te geven. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) krijgt daarom volgend jaar 800.000 euro extra budget. Tot nu zette SIHO zich voornamelijk in voor studenten met fysieke functiebeperkingen: dankzij de extra steun kan SIHO zich ook richten op mentaal welzijn. Concreet gaat SIHO onder meer een digitaal platform ontwikkelen op maat van studenten, dat laagdrempelig en anoniem toegang biedt tot een breed e-health aanbod en tot een schat aan informatie over mentale gezondheid. SIHO moet ook bruggen slaan tussen verschillende bestaande initiatieven en tussen studentensteden. Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Brugge en Kortrijk krijgen elk een verbindingsofficier die het lokale aanbod rond mentaal welzijn moet verbeteren, verbreden en verder uitbreiden. In elke studentenstad komt er zo een laagdrempelige antenne die studenten de weg kan wijzen naar de juiste hulp. Er wordt ook een lerend netwerk opgezet tussen onderwijsinstellingen om alle deskundigheid rond mentaal welzijn en inclusief hoger onderwijs permanent uit te wisselen. SIHO zal de studenten actief betrekken bij de uitrol van al deze initiatieven. (Belga)