Weyts kondigde ook aan dat hij aan een eigen teststrategie voor het onderwijs werkt. Daar horen ook de sneltests bij. Het testen verloopt via de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's), die ook instaan voor de tracing in het onderwijs. Indien een leerling een hoogrisicocontact heeft gehad, volgt er binnen de dag een sneltest. Na 5 dagen wordt er een PCR-test. Indien beide tests negatief zijn, kan de quarantaine worden opgeheven. Voor de sneltests wil Ben Weyts Rode Kruismedewerkers inzetten. Op die manier zou de medische wereld ontlast kunnen worden. De onderwijsminister gaf ook aan dat hij geen voorstander is van een mondmaskerplicht op school voor kinderen onder de twaalf jaar. Hij had met name vragen bij de handhaving van de verplichting. Wat de hogescholen en universiteiten betreft, hoopt Weyts dat na de kerstvakantie minstens voor de eerstejaarsstudenten en bij de practica contactonderwijs mogelijk zal zijn. Hij wees erop dat die eerstejaarsstudenten ook al hun laatste jaar middelbaar onderwijs niet op de normale manier hebben kunnen afronden door de eerste coronagolf. (Belga)

Weyts kondigde ook aan dat hij aan een eigen teststrategie voor het onderwijs werkt. Daar horen ook de sneltests bij. Het testen verloopt via de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's), die ook instaan voor de tracing in het onderwijs. Indien een leerling een hoogrisicocontact heeft gehad, volgt er binnen de dag een sneltest. Na 5 dagen wordt er een PCR-test. Indien beide tests negatief zijn, kan de quarantaine worden opgeheven. Voor de sneltests wil Ben Weyts Rode Kruismedewerkers inzetten. Op die manier zou de medische wereld ontlast kunnen worden. De onderwijsminister gaf ook aan dat hij geen voorstander is van een mondmaskerplicht op school voor kinderen onder de twaalf jaar. Hij had met name vragen bij de handhaving van de verplichting. Wat de hogescholen en universiteiten betreft, hoopt Weyts dat na de kerstvakantie minstens voor de eerstejaarsstudenten en bij de practica contactonderwijs mogelijk zal zijn. Hij wees erop dat die eerstejaarsstudenten ook al hun laatste jaar middelbaar onderwijs niet op de normale manier hebben kunnen afronden door de eerste coronagolf. (Belga)