Uit een recent praktijkonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent is gebleken dat Vlaamse en Brusselse kleuterscholen potentiële nieuwe kleuters discrimineren op vlak van etnische origine en sociale klasse op het moment dat die zich willen inschrijven. Zo blijkt onder meer dat kleuters van allochtone ouders tot dertig procentpunten minder kans maakten om toegelaten te worden tot de school. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ontkent niet dat er ook bij inschrijvingen in de kleuterklas gevallen van discriminatie kunnen zijn. Maar de N-VA-minister gelooft niet dat dat "de norm" is en wil niet dat de meerderheid van de basisscholen "gestigmatiseerd" zou worden. Weyts noemt de toon na de bekendmaking van het onderzoek "onterecht beschuldigend" en plaatst kanttekeningen bij de gebruikte methodologie en timing. Zo werd de vragenlijst rondgestuurd in augustus, een moment dat veel scholen gesloten zijn en een moment ook waarop veel kleuterscholen al vol zitten. Oppositiepartijen Groen en sp.a vinden dat minister Weyts een stap verder moet gaan en praktijktesten moet inzitten om mogelijke discriminatie bij inschrijvingen op de kleuterschool te weren. "Die piste verwerp ik uitdrukkelijk", reageert Weyts. "Ik vind dat beschuldigend ten aanzien van basisscholen, directies en leerkrachten. Dat creëert een sfeer van argwaan tussen ouders en leerkrachten, net waar er sprake moet zijn van een vertrouwensrelatie. Zulke praktijktesten zouden de sfeer totaal gaan vergiftigen", aldus Weyts. De N-VA-minister herhaalt wel dat hij werk maakt van een nieuw inschrijvingssysteem waarbij er een verplicht aanmeldingssysteem komt voor scholen die inschrijvingen willen weigeren omwille van capaciteit. "Dat zal discriminatie bij inschrijving ook onmogelijk maken", aldus Weyts. (Belga)

Uit een recent praktijkonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent is gebleken dat Vlaamse en Brusselse kleuterscholen potentiële nieuwe kleuters discrimineren op vlak van etnische origine en sociale klasse op het moment dat die zich willen inschrijven. Zo blijkt onder meer dat kleuters van allochtone ouders tot dertig procentpunten minder kans maakten om toegelaten te worden tot de school. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ontkent niet dat er ook bij inschrijvingen in de kleuterklas gevallen van discriminatie kunnen zijn. Maar de N-VA-minister gelooft niet dat dat "de norm" is en wil niet dat de meerderheid van de basisscholen "gestigmatiseerd" zou worden. Weyts noemt de toon na de bekendmaking van het onderzoek "onterecht beschuldigend" en plaatst kanttekeningen bij de gebruikte methodologie en timing. Zo werd de vragenlijst rondgestuurd in augustus, een moment dat veel scholen gesloten zijn en een moment ook waarop veel kleuterscholen al vol zitten. Oppositiepartijen Groen en sp.a vinden dat minister Weyts een stap verder moet gaan en praktijktesten moet inzitten om mogelijke discriminatie bij inschrijvingen op de kleuterschool te weren. "Die piste verwerp ik uitdrukkelijk", reageert Weyts. "Ik vind dat beschuldigend ten aanzien van basisscholen, directies en leerkrachten. Dat creëert een sfeer van argwaan tussen ouders en leerkrachten, net waar er sprake moet zijn van een vertrouwensrelatie. Zulke praktijktesten zouden de sfeer totaal gaan vergiftigen", aldus Weyts. De N-VA-minister herhaalt wel dat hij werk maakt van een nieuw inschrijvingssysteem waarbij er een verplicht aanmeldingssysteem komt voor scholen die inschrijvingen willen weigeren omwille van capaciteit. "Dat zal discriminatie bij inschrijving ook onmogelijk maken", aldus Weyts. (Belga)