Anderhalve maand na de opstart van het nieuwe schooljaar blijkt het lerarentekort in Vlaanderen sterk op te lopen. Schoolbesturen en koepels trekken aan de alarmbel en stellen dat de onderwijskwaliteit hierdoor in het gedrang komt. In Brussel is het probleem zo acuut dat sommigen schoolsluitingen niet uitsluiten. Het Vlaams Parlement buigt zich vandaag ook over de kwestie. Bij de start van het actualiteitsdebat nam onderwijsminister Ben Weyts zelf het woord. "We nemen de zaak ernstig. Het probleem wordt acuter", klonk het. Volgens de N-VA-minister zijn er de voorbije jaren al heel wat maatregelen genomen (zij-instromers tot 8 jaar anciënniteit geven, een nieuwe cao, de Digisprong,...), maar er zijn inderdaad extra ingrepen nodig, erkent minister Weyts. De N-VA-minister benadrukt dat er geen 'silver bullet' is. Hij legt daarom een pakket met 10 maatregelen op tafel, enerzijds maatregelen die de zij-instroom moeten versterken en anderzijds maatregelen om bepaalde groepen te 'activeren'. Zo wil Weyts aan de regering voorstellen om de maatregel rond de anciënniteit te verruimen door er ruim tien vakken aan toe te voegen. Verder is er meer soepelheid nodig om mensen met elders verworven competenties in te schakelen. Wat activering betreft, wil Weyts onder meer de "stille reserve" van jonge leerkrachten zonder volledig lesrooster aansporen om te kiezen voor een voltijdse loopbaan. "Daar is een grote winst te boeken. Het gaat over 4.000 voltijdse equivalenten", aldus Weyts. Daarnaast wil Weyts een vrijstelling van de sociale lasten voor gepensioneerde leerkrachten die opnieuw voor de klas willen staan en werkt hij aan een betere activering van zieke leerkrachten. Weyts denkt ook aan een imagocampagne voor een betere waardering van het lerarenberoep. "De afgelopen twee jaar hebben we met het onderwijs bewezen dat we op ons best zijn in momenten van crisis. Dat mag in deze niet anders zijn", zo besloot Weyts. (Belga)

Anderhalve maand na de opstart van het nieuwe schooljaar blijkt het lerarentekort in Vlaanderen sterk op te lopen. Schoolbesturen en koepels trekken aan de alarmbel en stellen dat de onderwijskwaliteit hierdoor in het gedrang komt. In Brussel is het probleem zo acuut dat sommigen schoolsluitingen niet uitsluiten. Het Vlaams Parlement buigt zich vandaag ook over de kwestie. Bij de start van het actualiteitsdebat nam onderwijsminister Ben Weyts zelf het woord. "We nemen de zaak ernstig. Het probleem wordt acuter", klonk het. Volgens de N-VA-minister zijn er de voorbije jaren al heel wat maatregelen genomen (zij-instromers tot 8 jaar anciënniteit geven, een nieuwe cao, de Digisprong,...), maar er zijn inderdaad extra ingrepen nodig, erkent minister Weyts. De N-VA-minister benadrukt dat er geen 'silver bullet' is. Hij legt daarom een pakket met 10 maatregelen op tafel, enerzijds maatregelen die de zij-instroom moeten versterken en anderzijds maatregelen om bepaalde groepen te 'activeren'. Zo wil Weyts aan de regering voorstellen om de maatregel rond de anciënniteit te verruimen door er ruim tien vakken aan toe te voegen. Verder is er meer soepelheid nodig om mensen met elders verworven competenties in te schakelen. Wat activering betreft, wil Weyts onder meer de "stille reserve" van jonge leerkrachten zonder volledig lesrooster aansporen om te kiezen voor een voltijdse loopbaan. "Daar is een grote winst te boeken. Het gaat over 4.000 voltijdse equivalenten", aldus Weyts. Daarnaast wil Weyts een vrijstelling van de sociale lasten voor gepensioneerde leerkrachten die opnieuw voor de klas willen staan en werkt hij aan een betere activering van zieke leerkrachten. Weyts denkt ook aan een imagocampagne voor een betere waardering van het lerarenberoep. "De afgelopen twee jaar hebben we met het onderwijs bewezen dat we op ons best zijn in momenten van crisis. Dat mag in deze niet anders zijn", zo besloot Weyts. (Belga)