De coronacrisis treft veel domeinen in de samenleving, ook dat van het deeltijds kunstonderwijs (dko). Het dko heeft af te rekenen met een dalend aantal inschrijvingen. Door die daling zou de omkadering in de academies volgend academiejaar automatisch dalen. De definitieve, geverifieerde cijfers zijn er nog niet, maar volgens de cijfers van oktober 2020 is het aantal inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs globaal gezakt met 3,6 procent, al zijn er wel grote verschillen tussen de verschillende domeinen en leeftijden. Volgens voorlopige cijfers zou de omkadering van de academies er met 1,7 procent op achteruit gaan, zegt minister Weyts. De N-VA-minister wil niet wachten op de geverifieerde cijfers - die zouden er zijn tegen juni - en werkt daarom aan een eenmalige compensatieregeling voor de academies. Bedoeling is om de academies eenmalig bijkomende lestijden toe te kennen om op die manier "het moeilijke schooljaar 2021-2022" te overbruggen. De moeilijkheid is dat de leerlingencijfers erg verschillen. Zo zijn er academies die hun inschrijvingen met meer dan 10 procent zagen dalen, maar er zijn ook academies die meer inschrijvingen noteerden. "Het is geen eenvoudige oefening", dixit Weyts. Hij wil met de overbruggingsregeling vooral focussen op de "academies die te maken hebben met grote verliezen". Vraagsteller Kathleen Krekels reageert tevreden op de geplande compensatieregeling. "Het zal voor de sector een geruststelling betekenen", zegt Krekels. De N-VA-politica juicht ook toe dat de middelen vooral zullen ingezet worden "waar het echt nodig is", met name bij de academies die af te rekenen hebben met grotere verliezen. (Belga)

De coronacrisis treft veel domeinen in de samenleving, ook dat van het deeltijds kunstonderwijs (dko). Het dko heeft af te rekenen met een dalend aantal inschrijvingen. Door die daling zou de omkadering in de academies volgend academiejaar automatisch dalen. De definitieve, geverifieerde cijfers zijn er nog niet, maar volgens de cijfers van oktober 2020 is het aantal inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs globaal gezakt met 3,6 procent, al zijn er wel grote verschillen tussen de verschillende domeinen en leeftijden. Volgens voorlopige cijfers zou de omkadering van de academies er met 1,7 procent op achteruit gaan, zegt minister Weyts. De N-VA-minister wil niet wachten op de geverifieerde cijfers - die zouden er zijn tegen juni - en werkt daarom aan een eenmalige compensatieregeling voor de academies. Bedoeling is om de academies eenmalig bijkomende lestijden toe te kennen om op die manier "het moeilijke schooljaar 2021-2022" te overbruggen. De moeilijkheid is dat de leerlingencijfers erg verschillen. Zo zijn er academies die hun inschrijvingen met meer dan 10 procent zagen dalen, maar er zijn ook academies die meer inschrijvingen noteerden. "Het is geen eenvoudige oefening", dixit Weyts. Hij wil met de overbruggingsregeling vooral focussen op de "academies die te maken hebben met grote verliezen". Vraagsteller Kathleen Krekels reageert tevreden op de geplande compensatieregeling. "Het zal voor de sector een geruststelling betekenen", zegt Krekels. De N-VA-politica juicht ook toe dat de middelen vooral zullen ingezet worden "waar het echt nodig is", met name bij de academies die af te rekenen hebben met grotere verliezen. (Belga)